Oceněné projekty

Cena odborné poroty

 1. místo: Mapa společenských stereotypů– Centrum současného umění DOX
 2. místo: Příběhy našich sousedů – Post Bellum, o.p.s.
 3. místo: Pravidelná mezigenerační setkání „Povídej“ – Mezi námi, o.p.s.

Cena veřejnosti

 1. místo: Výluka – Výluka, z. s.
 2. místo: Badatelna– Masarykova univerzita
 3. místo: Science slam MUNI– Masarykova univerzita

Aula slávy – cena za dlouhodobý a systematický přínos vzdělávání

Prof. PhDr. Jan Sokol, Ph.D., CSc. – prošel pestrou škálou zaměstnání od zlatníka, přes programátora až k filozofovi a politikovi. Od 90. let je spojen se vzděláváním – jako poradce ministrů a v roce 1998 ministr školství v úřednické vládě J. Tošovského.

Jeden z mála akademiků, který veřejně vystupuje a komentuje dění ve společnosti. Daří se mu respektujícím způsobem komunikovat s mladou generací, je neúnavným propagátorem wikipedie a spoluautorem projektu „Senioři píší Wikipedii“.

Cena odborné poroty

 1. místo  Československo 38-89: Atentát (FF UK + MFF UK + ÚSD AV ČR)
 2. místo  Akademie umění a kultury Prahy 15 (ZUŠ Hostivař)
 3. místo  Minisčítání (Český statistický úřad)

Cena veřejnosti

1.místo 1237 hlasů Dětská univerzita (Technická univerzita Liberec)
2.místo 671 hlasů Vzdělávací portál Moderní dějiny.cz (sdružení Pant)
3.místo 515 hlasů Československo 38-89: Atentát (FF UK + MFF UK + ÚSD AV ČR)

Celkem bylo v hlasování uděleno 4014 hlasů.

Aula slávy – cena za dlouhodobý a systematický přínos vzdělávání

Do Auly slávy byla uvedena Jana Hrubá

Jana Hrubá působila přes 30 let jako učitelka na základní škole. Od r. 1990 dodnes pracuje v učitelských asociacích (Pedagogický svaz, NEMES, PAU, SKAV). 15 let (1993-2008) soukromě vydávala časopis pro příznivce změn ve vzdělávání Učitelské listy a cca 20 knih z oblasti inovací ve vzdělávání, nyní po odchodu do důchodu provozuje jako koníčka web Učitelské listy. Stále aktivně monitoruje další vývoj ve vzdělávání, je činnou členkou Stálé konference asociací ve vzdělávání SKAV.

Cena odborné poroty

 1. místo Hejného metoda výuky matematiky (prof. Milan Hejný a H-mat)
  http://www.h-mat.cz/
 2. místo Brána ke vzdělávání – školní čtenářské kluby (Nová škola)
  http://ctenarskekluby.cz/kdo-jsme/nas-tym/
 3. místo Mapy učebního pokroku (Scio)
  http://mup.scio.cz

Cena veřejnosti

 1. místo 726 hlasů Brána ke vzdělávání – školní čtenářské kluby (Nová škola)
  http://ctenarskekluby.cz/kdo-jsme/nas-tym/
 2. místo 674 hlasů Hejného metoda výuky matematiky (prof. Milan Hejný a H-mat)
  http://www.h-mat.cz/
 3. místo 610 hlasů Audiovizuální vzdělávací portál jsns.cz (Člověk v tísni)
  http://www.jsns.cz

Aula slávy – cena za dlouhodobý a systematický přínos vzdělávání

PhDr. Jana Nováčková, CSc. – Společnost pro mozkově kompatibilní vzdělávání

Celkem bylo v hlasování uděleno 3757 hlasů.

Cena Googlu za využití technologií ve vzdělávání

1. místo Khanova škola
2. místo Paměť národa v mobilu
3. místo Techambition

Cena odborné poroty

1. místo Zahrada hrou
2. místo Čtenářská gramotnost
3. místo Rodičovské kavárny

Cena veřejnosti

1. místo 336 hlasů Zahrada hrou
2. místo 334 hlasů Naučmese.cz
3. místo 312 hlasů ÚDiF

Celkem bylo v hlasování uděleno 2380 hlasů