Oceněné projekty

Cena odborné poroty

 1. místo: Mapa společenských stereotypů (Centrum současného umění DOX)
 2. místo: Příběhy našich sousedů (Post Bellum, o.p.s.)
 3. místo: Pravidelná mezigenerační setkání „Povídej“ (Mezi námi, o.p.s.)

Cena veřejnosti

 1. místo (581 hlasů): Výluka (Výluka, z. s.)
 2. místo (462 hlasů): Badatelna (asarykova univerzita)
 3. místo (365 hlasů): Science slam MUNI (Masarykova univerzita)

Celkem bylo v hlasování uděleno 2666 hlasů.

Aula slávy – cena za dlouhodobý a systematický přínos vzdělávání

Do Auly slávy byl uveden Prof. PhDr. Jan Sokol, Ph.D., CSc.

Jan Sokol prošel pestrou škálou zaměstnání od zlatníka, přes programátora až k filozofovi a politikovi. Od 90. let je spojen se vzděláváním – jako poradce ministrů a v roce 1998 ministr školství v úřednické vládě J. Tošovského. Jeden z mála akademiků, který veřejně vystupuje a komentuje dění ve společnosti. Daří se mu respektujícím způsobem komunikovat s mladou generací, je neúnavným propagátorem Wikipedie a spoluautorem projektu „Senioři píší Wikipedii“.

Cena odborné poroty

 1. místo: Československo 38-89: Atentát (FF UK + MFF UK + ÚSD AV ČR)
 2. místo: Akademie umění a kultury Prahy 15 (ZUŠ Hostivař)
 3. místo: Minisčítání (Český statistický úřad)

Cena veřejnosti

1.místo (1237 hlasů): Dětská univerzita (Technická univerzita Liberec)
2.místo (671 hlasů): Vzdělávací portál Moderní dějiny.cz (sdružení Pant)
3.místo (515 hlasů): Československo 38-89: Atentát (FF UK + MFF UK + ÚSD AV ČR)

Celkem bylo v hlasování uděleno 4014 hlasů.

Aula slávy – cena za dlouhodobý a systematický přínos vzdělávání

Do Auly slávy byla uvedena Jana Hrubá.

Jana Hrubá působila přes 30 let jako učitelka na základní škole. Od r. 1990 dodnes pracuje v učitelských asociacích (Pedagogický svaz, NEMES, PAU, SKAV). 15 let (1993-2008) soukromě vydávala časopis pro příznivce změn ve vzdělávání Učitelské listy a cca 20 knih z oblasti inovací ve vzdělávání, nyní po odchodu do důchodu provozuje jako koníčka web Učitelské listy. Stále aktivně monitoruje další vývoj ve vzdělávání, je činnou členkou Stálé konference asociací ve vzdělávání SKAV.

Cena odborné poroty

 1. místo: Hejného metoda výuky matematiky (prof. Milan Hejný a H-mat)
 2. místo: Brána ke vzdělávání – školní čtenářské kluby (Nová škola)
 3. místo: Mapy učebního pokroku (Scio)

Cena veřejnosti

 1. místo (726 hlasů): Brána ke vzdělávání – školní čtenářské kluby (Nová škola)
 2. místo (674 hlasů): Hejného metoda výuky matematiky (prof. Milan Hejný a H-mat)
 3. místo (610 hlasů): Audiovizuální vzdělávací portál jsns.cz (Člověk v tísni)

Celkem bylo v hlasování uděleno 3757 hlasů.

Aula slávy – cena za dlouhodobý a systematický přínos vzdělávání

Do Auly slávy byla uvedena PhDr. Jana Nováčková, CSc.

Jana Nováčková je psycholožka, členka a lektorka Společnosti pro mozkově kompatibilní vzdělávání. Je přesvědčená, že ani nejlepší výchovné cíle nemohou ospravedlnit fakt, že se s dětmi často zachází méně slušně než s dospělými. Jak jinak je možno provázet děti na jejich cestě, aby se mohly stát zodpovědnými dospělými s vysokou sebeúctou, popsala spolu s dalšími třemi spoluautory v knize Respektovat a být respektován. Tvrdí, že tradiční školství se prohřešuje proti přirozenému fungování našeho mozku a promarňuje potenciály dětí. Své názory vyjádřila v seriálu článků Mýty ve vzdělávání publikovaných v Lidových novinách a vydaných pak knižně.

Cena Googlu za využití technologií ve vzdělávání

1. místo: Khanova škola
2. místo: Paměť národa v mobilu
3. místo: Techambition

Cena odborné poroty

1. místo: Zahrada hrou
2. místo: Čtenářská gramotnost
3. místo: Rodičovské kavárny

Cena veřejnosti

1. místo (336 hlasů): Zahrada hrou
2. místo (334 hlasů): Naučmese.cz
3. místo (312 hlasů): ÚDiF

Celkem bylo v hlasování uděleno 2380 hlasů