Do ceny EDUína 2021 je možné přihlásit projekty a aktivity z formálního i neformálního vzdělávání z doby distanční výuky, jejichž cílem bylo zmenšovat rozdíly mezi dětmi a kompenzovat jejich kognitivní i sociální handicapy. Cena je určena také pro projekty, které se soustředily na vyrovnávání rozdílů ve fázi po návratu dětí do prezenční výuky a v době prázdnin.

Posuzované činy, aktivity, projekty a výstupy nemusely vzniknout přímo v době pandemie, ale mohly např. svoji původní činnost přizpůsobit a pozměnit s ohledem na novou a nečekanou situaci. Cenu může získat jednotlivec, organizace či iniciativa působící v České republice.

Do ceny EDUína 2021 mohou přihlásit své projekty pouze jejich autoři nebo realizátoři do 3. 10. 2021. Přihlášku je třeba vyplnit najednou, jakmile ji odešlete, není možné ji upravovat.

Uveďte název projektu, který přihlašujete do ceny EDUína 2021.

Vložte soubor, maximální povolená velikost je 8MB (formáty: doc,docx,jpg,jpeg,png,pdf,zip). Pokud Váš soubor maximální velikost přesahuje tak jej prosím zabalte do .zip formátu.

Jméno souboru:

Velikost souboru:

Odkaz zadejte i s částí "http(s)://". Příklad: https://clanky.rvp.cz/clanek/123

Vložte soubor, maximální povolená velikost je 8MB (formáty: doc,docx,jpg,jpeg,png,pdf,zip). Pokud Váš soubor maximální velikost přesahuje tak jej prosím zabalte do .zip formátu.

Jméno souboru:

Velikost souboru:

Odkaz zadejte i s částí "http(s)://". Příklad: https://clanky.rvp.cz/clanek/123

Na co je možné (nikoliv povinné) se při popisu obsahu zaměřit: 1. Význam = Jak aktivita přispívá zajištění cílů ceny? 2. Pro koho je projekt určen = Má projekt nějakou specifickou cílovou skupinu? Jak byste ji definovali? 3. Výhled = V čem je projekt inspirativní pro další práci cílové skupiny? Otevírá možnosti pro vznik dalším projektům? (max. rozsah 3000 znaků)

Na co je možné (nikoliv povinné) se při popisu dopadu zaměřit: 1. Rozsah či hloubka = Týkají se dopady velké skupiny, nebo mají velký význam pro užší cílovou skupinu? 2. Přesah = Týkají se dopady úzce vymezených témat, nebo mají širší dosah? 3. Účelnost = Daří se dosáhnout předem stanovených cílů? Jak úspěšně? 4. Udržitelnost = Lze o dopadech uvažovat dlouhodobě? 5. Efektivita, hospodárnost = “cena/výkon” relativní k dostupným zdrojům atd. (max. rozsah 3000 znaků)

Na co je možné (nikoliv povinné) se při popisu procesu realizace a kvality zaměřit: 1. Zapojení aktérů = Integruje projekt různé instituce/aktéry? 2. Participace = Je cílová skupina pasivní recipient, nebo aktivně spoluvytváří cíle a/nebo obsah? 3. Replikovatelnost, šiřitelnost = V případě nejednorázových projektů - je metodika zpracovaná způsobem, který mohou převzít a uplatnit i další aktéři v jiných kontextech? 4. Komplexnost, přesnost, kvalita = Je projekt v těchto dílčích kategoriích přesvědčivý? 5. Adaptabilita = Jak projekt zareagoval na vnější šoky? Podařilo se projekt probíhající už před pandemií COVID-19 úspěšně převést do krizového módu? (max. rozsah 3000 znaků)

Zadejte prosím jméno osoby, která vám může poskytnout referenci, případně vložte referenci ve formě odkazu, citace, vyjádření. ap.

Zadejte jméno organizace, či jednotlivce, kteří jsou autory projektu, či ho provozují, zaštiťují ap.

Zadejte jméno kontaktní osoby.

Zadejte e-mail kontaktní osoby.

Zadejte telefonní číslo kontaktní osoby.

Zadejte cílovou skupinu projektu

Vyplňte, jak jste se dozvěděli o možnosti přihlášení do ceny EDUína.

Představte váš projekt. Text bude zveřejněn na webových stránkách ceny EDUína.(max. rozsah 500 znaků)