Eduína 2023

V roce 2022 oslavila cena EDUína jubilejní 10leté výročí. Za dobu této existence jsme ocenili desítky projektů a upozornili tak na inovativní počiny českého formálního i neformálního vzdělávání, které se staly inspirací pro ostatní. Každoročně jsme také uvedli do Auly slávy osobnost, která významně přispěla českému vzdělávání. Součástí slavnostního vyhlášení bylo i ocenění EDUína Media určené novinářům, kteří se odborně informovali o problematice vzdělávání a vzdělávací politiky. 

 

V průběhu let procházela EDUína změnami tak, aby reagovala na aktuální situaci v českém vzdělávání. Děkujeme vám, našim příznivcům, partnerům, účastníkům, porotcům a všem, kdo se v průběhu těchto let na ceně podíleli.

 

V roce 2023 nebude cena EDUína udělována.

Fotografie: Alice Hrubá, Kateřina Lánská

Kontakt_foto

Kontaktní osoba: Hana Matoušů

hana.matousu@eduin.cz / 604 744 201