EDUína 2019

EDUína

  • představuje zajímavé projekty v českém formálním i neformálním vzdělávání, které přinášejí inspirativní změny
  • upozorňuje na programy podporující učitelskou profesi
  • medializuje projekty a seznamuje s nimi odbornou i širokou veřejnost
Víte o zajímavém projektu z oblasti vzdělávání?
Dejte nám o něm vědět!
Jste autorem nebo realizátorem takového projektu?
Inspirujte ostatní!

Harmonogram ceny EDUína 2019

20. září - 20. října 2019

přijímání nominací a přihlášek

9. prosince

zveřejnění 10 finalistů

9. prosince - 22. ledna

hlasování veřejnosti

29. ledna 2020

vyhlášení vítězů ceny
EDUína 2019

Kategorie ceny

Cena odborné poroty

3 vítězné projekty vybrané na základě hodnocení odborné poroty

Cena veřejnosti

3 vítězné projekty vybrané na základě online hlasování veřejnosti

Aula slávy

cena za dlouhodobý a systematický přínos vzdělávání - uděluje EDUin

Porota

historik a didaktik dějepisu

Začínal jako středoškolský učitel češtiny a dějepisu. Nyní působí na FFUK a na ÚSTR, kde se věnuje výzkumu paměti a vzdělávání učitelů. Snaží se, aby dějepis nebyl jen o biflování rozsáhlé faktografie, ale aby rozvíjel i dovednosti. Kdo ovládá faktografii, podle něj ještě nemusí být historicky gramotný. Podílí se na vývoji učebních pomůcek, které do výuky vnáší tvořivou práci s prameny, a tak mohou podpořit rozvoj dovedností.

analytik organizace EDUin

Vystudoval politologii, veřejnou správu a další sociálněvědní obory na Masarykově univerzitě v Brně. Studuje doktorský program veřejná a sociální politika se zaměřením na vzdělávací politiku na Karlově Univerzitě v Praze. Profesně se zabývá strategickým řízením vzdělávacích systémů a vzdělávací politikou. Působil jako analytik na Úřadu Vlády ČR. Poslední 3 roky strávil na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, kde měl na starosti strategické, koncepční a analytické materiály i profilaci rezortního výzkumu. Stál za projektem přípravy Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+.

ředitel vzdělávací organizace CEDU – Centra pro demokratické učení, o. p. s.

Vystudoval pedagogickou fakultu v Praze, obory český jazyk a literaturu a základy společenských věd. Baví ho co nejsystematičtěji rozvíjet a posilovat občanské vzdělávání v české republice a společně se svými kolegy podporuje žákovské parlamenty na školách, ale i metody vedení třídnických hodin, práce se skupinovou dynamikou a způsoby tvorby a realizace vize škol. Miluje práci s odpovědností a proto má rád koučovací a mentorovací přístup, demokratické principy a hodnoty, sdílení odpovědnosti.

novinář

Vystudoval matematiku a na odborné úrovni se průběžně věnuje sociologii. Po listopadu 1989 se podílel na zakládání několika médií, která fungují dodnes. V současnosti je redaktorem týdeníku Echo. O školství psal v devadesátých letech a v prvním desetiletí tohoto století. Takřka ho od této aktivity odradily návštěvy v zahraničí, kde viděl, že na rozdíl od nás to jinde funguje. Uznává však, že právě v oboru vzdělávání je potřeba začínat stále znovu.

ředitelka ZŠ Eden v Praze 10

Vystudovala jsem pedagogiku na FF UK a během prvních let praxe jsem si uvědomila, jak úžasné povolání jsem si vybrala. Baví mě sledovat pozitivní změny ve vzdělávání. Jako ředitelka vnímám velkou odpovědnost a snažím se přispět k tomu, aby z naší školy po devíti letech školní docházky odcházeli absolventi, kteří jsou na dobré cestě stát se zdravě sebevědomými, respektujícími a odpovědnými osobnostmi.

Karel Strachota je zakladatelem a ředitelem Jednoho světa na školách společnosti Člověk v tísni, v níž působí už přes devatenáct let. Stojí například za vznikem portálu JSNS.CZ, projektů Příběhy bezpráví, Být v obraze, Hledá se LEADr. nebo Studentské volby. Je autorem či spoluautorem řady publikací a filmů. V loňském roce byl oceněn Nadací Avast za mimořádný přínos v oblasti výuky moderní historie a mediální gramotnosti.

garant výchovy ke zdraví v Národním ústavu pro vzdělávání

Vystudoval tělesnou výchovu a český jazyk na FTVS UK a FF UK. Po učitelské praxi na ZŠ, SOŠ a G nastoupil do Výzkumného ústavu pedagogického v Praze, kde se věnoval problematice tělesné výchovy na základních, středních a sportovních školách. Později se zaměřil na teorii tvorby učebních osnov (kurikulárních dokumentů). Stále se snaží v článcích, publikacích i projektech propagovat zdraví a pohyb a prosazovat kvalitní vzdělávání.

Proč se přihlásit do ceny EDUína?

Účast v EDUíně mi napomohla zformulovat a zpřesnit myšlenky a byla to možnost dát o sobě vědět. Velkým přínosem pro mne bylo setkání s lidmi, kteří chtějí oživit současné vzdělávání.
Jitka Míčková
Vzdělávací workshopy Paměti národa
EDUína nám napomohla k větší publicitě, získání kontaktů, zlepšení prezentačních dovedností a celkové prezentace projektu.
Radka Martínková
Můžeš to změnit
Přínosem účasti v ceně byl už samotný fakt, že nás to přimělo definovat si, co je na projektu nejdůležitější a čím by mohl oslovit jiné, za velmi přínosné považuji i seznámení se s jinými projekty a organizacemi.
Barbora Grečnerová
Každý může změnit svět
Vítězství v EDUíně nakoplo chanovské žáky a učitele a utvrdilo je, že to, co dělají, má smysl. Cena jim vlila krev do žil.
Terezie Vávrová
Žákovské parlamenty v sociálně vyloučených lokalitách
Účastí jsme pomohli zviditelnit téma adaptace na změnu klimatu a náš projekt. Byla to pro nás cenná a zajímavá zkušenost a máme nyní elán účastnit se i dalších soutěží.
Alice Končinská
Stavitelé města
Cena nás nás utvrdila v tom, že náš projekt má dobře našlápnuto, je po něm poptávka odborné i širší veřejnosti a má ohromný potenciál rozvoje. Snad dokážeme Eduíny využít v další propagaci a ve fundraisingu.
Petr Daniš
Učíme se venku
Rozhovory s autorkou vítězného projektu ceny EDUína 2018 Terezií Vávrovou:

Škola v Chanově má svůj parlament. Děti potřebují zjistit, že má smysl něco dělat, říká vítězka ceny EDUína

Chybí nám know how pro kolektivní rozhodování, žákovské parlamenty by to mohly spravit, říká lektorka