Eduína 2021

EDUINA_2021_sirka_text_RGB_screen-1

EDUína 2021 reflektuje, jak se letošní pandemická situace projevila ve vzdělávání. Česká republika je dlouhodobě upozorňována na velké nerovnosti ve vzdělávání a pandemie Covid-19 tuto situaci umocnila. Byli jsme zemí, která uzavřela své školy v porovnání s ostatními zeměmi na nejdelší dobu. Děti tak zůstaly odkázány na své rodinné zázemí, školy mohly konat svoji socializační a kompenzační roli jen velmi omezeně. Kde se dařilo nerovnostem úspěšně čelit? Jaké projekty dokázaly vzniklé nerovnosti úspěšně kompenzovat, či alespoň zmenšit?

Do ceny EDUína 2021 je možné přihlásit projekty a aktivity z formálního i neformálního vzdělávání z doby distanční výuky, jejichž cílem bylo zmenšovat rozdíly mezi dětmi a kompenzovat jejich kognitivní i sociální handicapy. Cena je určena také pro projekty, které se soustředily na vyrovnávání rozdílů ve fázi po návratu dětí do prezenční výuky a v době prázdnin.

Posuzované činy, aktivity, projekty a výstupy nemusely vzniknout přímo v době pandemie, ale mohly např. svoji původní činnost přizpůsobit a pozměnit s ohledem na novou a nečekanou situaci. Cenu může získat jednotlivec, organizace či iniciativa působící v České republice.

Víte o nějakém takovém zajímavém počinu? Dejte nám o něm vědět.

NOMINUJTE

1. 9. – 26. 9.

Jak to funguje?

Nominovat projekt může kdokoli, nominace je pro tvůrce projektu nezávazná, ale určitě je potěší! Vy vyplníte formulář a my autory projektu e-mailem upozorníme, že byl jejich projekt nominován, a pošleme jim podrobné informace potřebné pro přihlášení.

Jste autorem takového projektu a chcete se zapojit do ceny?

PŘIHLASTE SE

1. 9. – 3. 10.

Jak to funguje?

Do ceny mohou přihlásit své projekty pouze jejich autoři nebo realizátoři na základě vlastního rozhodnutí, a to i bez předchozí nominace. Zástupci projektů, které postoupí do finále, se zúčastní workshopů zaměřených na vytváření prezentací. Vítězné projekty vybere porota 1. prosince na základě jednotlivých prezentací přímo během slavnostního vyhlášení

Harmonogram ceny EDUína 2021

1.9. – 26. 9.

přijímání nominací

1.9. – 3. 10.

přijímání přihlášek

25. – 30. 10.

výběr finalistů

1. – 12. 11.
(termín bude
upřesněn)

společný workshop pro finalisty

15. – 28. 11.
(termín bude upřesněn)

příprava prezentací a individuální konzultace k prezentacím finalistů

1.12.

live stream vyhlášení ceny EDUína 2021

Odborná porota