Eduína 2017 – oceněné projekty


Podívejte se na videomedailonky finalistů ceny Eduína 2017.

Cena veřejnosti

V online hlasování bylo rozdáno celkem 5003 platných hlasů.

  1. místo: Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum) – díky metodám zážitkové pedagogiky a výchovné dramatiky žáci prožívají příběhy pamětníků a hledají paralely současného světa s minulostí.
  2. místo: Učíme se venku (TEREZA, vzdělávací centrum, z.ú.; Chaloupky, o.p.s.; Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace) – iniciativa pomáhající učitelům učit venku v přímém spojení s reálným světem.
  3. místo: Edukativní hra Matemág (TechSophia s.r.o. ve spolupráci s H-mat, o.p.s.) – příběhová hra ukazující matematiku jako nástroj k překonávání překážek.

Cena odborné poroty

  1. místo: Učíme se venku (TEREZA, vzdělávací centrum, z.ú.; Chaloupky, o.p.s.; Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace) – iniciativa pomáhající učitelům učit venku v přímém spojení s reálným světem.
  2. místo: IWalk – Deportační středisko v Uherském Brodě (PANT, z. s., Gymnázium Uherský Brod) – komentované prohlídky vedené průvodci z řad místních studentů po historických lokalitách spjatých s rasově motivovanou perzekucí obyvatel během druhé světové války.
  3. místo: Zvol si info (Zvol si info)- osvěta o mediální gramotnost a kritickém přemýšlení o informacích vedená skupinou studentů Masarykovy univerzity.

Eduína ZOOM

  1. místo: Můžeš to změnit! (Mezigenerace, z. s.; Eutis, o. p. s.) – spojení studentů s lokálním politikem do týmu, který vypracuje a připraví k realizaci projekt řešící lokální problém.
  2. místo: Architekti ve škole (Architekti ve škole) – platforma vzdělávající děti od nejútlejšího věku v tématech architektury, urbanismu a prostorového plánování.
  3. místo: I-Day (EKO-GYMNÁZIUM Brno) – projektový den pro studenty gymnázia nabízející exkurze, setkávání, přednášky či workshopy s osobnostmi z praxe, který jim pomáhá při výběru studijního oboru či zaměstnání.

Aula slávy – cena za dlouhodobý a systematický přínos vzdělávání

Prof. RNDr. Milan Hejný, CSc.

Fotografie ze slavnostního vyhlášení

Fotografie ze slavnostního vyhlášení