EDUína 2019

EDUína

  • představuje zajímavé projekty v českém formálním i neformálním vzdělávání, které přinášejí inspirativní změny
  • upozorňuje na programy podporující učitelskou profesi
  • medializuje projekty a seznamuje s nimi odbornou i širokou veřejnost

Harmonogram ceny EDUína 2019

20. září - 20. října 2019

přijímání nominací a přihlášek

10. prosince

zveřejnění 10 finalistů

10. prosince - 22. ledna

hlasování veřejnosti

29. ledna 2020

vyhlášení vítězů ceny
EDUína 2019

Kategorie ceny

Cena odborné poroty

3 vítězné projekty vybrané na základě hodnocení odborné poroty

Cena veřejnosti

3 vítězné projekty vybrané na základě online hlasování veřejnosti

Aula slávy

cena za dlouhodobý a systematický přínos vzdělávání - uděluje EDUin

Porota

historik a didaktik dějepisu

Začínal jako středoškolský učitel češtiny a dějepisu. Nyní působí na FFUK a na ÚSTR, kde se věnuje výzkumu paměti a vzdělávání učitelů. Snaží se, aby dějepis nebyl jen o biflování rozsáhlé faktografie, ale aby rozvíjel i dovednosti. Kdo ovládá faktografii, podle něj ještě nemusí být historicky gramotný. Podílí se na vývoji učebních pomůcek, které do výuky vnáší tvořivou práci s prameny, a tak mohou podpořit rozvoj dovedností.

analytik organizace EDUin

Vystudoval politologii, veřejnou správu a další sociálněvědní obory na Masarykově univerzitě v Brně. Studuje doktorský program veřejná a sociální politika se zaměřením na vzdělávací politiku na Karlově Univerzitě v Praze. Profesně se zabývá strategickým řízením vzdělávacích systémů a vzdělávací politikou. Působil jako analytik na Úřadu Vlády ČR. Poslední 3 roky strávil na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, kde měl na starosti strategické, koncepční a analytické materiály i profilaci rezortního výzkumu. Stál za projektem přípravy Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+.

ředitel vzdělávací organizace CEDU – Centra pro demokratické učení, o. p. s.

Vystudoval pedagogickou fakultu v Praze, obory český jazyk a literaturu a základy společenských věd. Baví ho co nejsystematičtěji rozvíjet a posilovat občanské vzdělávání v české republice a společně se svými kolegy podporuje žákovské parlamenty na školách, ale i metody vedení třídnických hodin, práce se skupinovou dynamikou a způsoby tvorby a realizace vize škol. Miluje práci s odpovědností a proto má rád koučovací a mentorovací přístup, demokratické principy a hodnoty, sdílení odpovědnosti.

novinář

Vystudoval matematiku a na odborné úrovni se průběžně věnuje sociologii. Po listopadu 1989 se podílel na zakládání několika médií, která fungují dodnes. V současnosti je redaktorem týdeníku Echo. O školství psal v devadesátých letech a v prvním desetiletí tohoto století. Takřka ho od této aktivity odradily návštěvy v zahraničí, kde viděl, že na rozdíl od nás to jinde funguje. Uznává však, že právě v oboru vzdělávání je potřeba začínat stále znovu.

ředitelka ZŠ Eden v Praze 10

Vystudovala jsem pedagogiku na FF UK a během prvních let praxe jsem si uvědomila, jak úžasné povolání jsem si vybrala. Baví mě sledovat pozitivní změny ve vzdělávání. Jako ředitelka vnímám velkou odpovědnost a snažím se přispět k tomu, aby z naší školy po devíti letech školní docházky odcházeli absolventi, kteří jsou na dobré cestě stát se zdravě sebevědomými, respektujícími a odpovědnými osobnostmi.

Karel Strachota je zakladatelem a ředitelem Jednoho světa na školách společnosti Člověk v tísni, v níž působí už přes devatenáct let. Stojí například za vznikem portálu JSNS.CZ, projektů Příběhy bezpráví, Být v obraze, Hledá se LEADr. nebo Studentské volby. Je autorem či spoluautorem řady publikací a filmů. V loňském roce byl oceněn Nadací Avast za mimořádný přínos v oblasti výuky moderní historie a mediální gramotnosti.

garant výchovy ke zdraví v Národním ústavu pro vzdělávání

Vystudoval tělesnou výchovu a český jazyk na FTVS UK a FF UK. Po učitelské praxi na ZŠ, SOŠ a G nastoupil do Výzkumného ústavu pedagogického v Praze, kde se věnoval problematice tělesné výchovy na základních, středních a sportovních školách. Později se zaměřil na teorii tvorby učebních osnov (kurikulárních dokumentů). Stále se snaží v článcích, publikacích i projektech propagovat zdraví a pohyb a prosazovat kvalitní vzdělávání.