EDUína 2020

Cena EDUína upozorňuje na zajímavé inovativní projekty v českém formálním i neformálním vzdělávání a na projekty podporující učitelskou profesi.

Do ceny EDUína 2020 je možné přihlásit konkrétní počin či skupinu aktivit, projektů, výstupů, které pomohly dětem, žákům, studentům, rodičům či učitelům ve smysluplném vzdělávání během uzavření škol z důvodů pandemie covid-19.

Přijímání přihlášek do ceny EDUína 2020 bylo ukončeno 30. září 2020.

 
 Děkujeme, že společně s námi povzbuzujete autory zajímavých projektů a pomáháte posouvat kvalitu českého vzdělávání!
 
 

Harmonogram ceny EDUína 2020

Porota

vedoucí Centra dalšího vzdělávání PedF Ostravské univerzity

Vystudoval český jazyk a dějepis na Palackého univerzitě v Olomouci. Po učitelské praxi na ZŠ a SŠ řídil školský úřad a posléze Odbor školství Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Po odchodu z veřejné správy se věnuje vzdělávání pedagogických pracovníků v řádných i mimořádných formách; nejdříve jako projektový manažer na krajském vzdělávacím zařízení, posléze jako akademický pracovník. Odborně se věnuje vzdělávací politice a školskému managementu a s tímto zaměřením příležitostně publikuje odborné a publicistické články. Působil i na různých poradenských pozicích na MŠMT a je laureátem Medaile MŠMT.

redaktorka Hospodářských novin

Vystudovala žurnalistiku a posléze působila několik let na zpravodajském portálu iDNES.cz, kde začala psát o školství. O to se začala zajímat i díky tomu, že pochází z pedagogické rodiny. Posléze přešla do Hospodářských novin, kde se nadále věnuje tématu školství, píše ale také o politice a vědě. Podílela se na společném projektu Chytré Česko, který se zabývá problematikou vzdělávání.

metodička a lektorka ve Vzdělávacím programu Varianty společnosti Člověk v tísni

Vystudovala magisterský obor Sociální a kulturní ekologie a od roku 2014 pracuje jako metodička a lektorka ve Vzdělávacím programu Varianty společnosti Člověk v tísni. Věnuje se podpoře učitelů v oblasti globálního vzdělávání, aktivního občanství a filozofie pro děti. Ráda hledá inovace a způsoby, jak přinášet aktuální témata do výuky a výuku do reálné života. Protože ji zajímá celistvý pohled nejen na svět, ale i na člověka, je třetím rokem studentkou výcviku Integrativní psychoterapie zaměřené na tělo.

ředitel Vysočina Education

Pedagogické vzdělání získal na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Později absolvoval Studium pro ředitele škol a školských zařízení a Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky a pracoval jako vedoucí Pedagogického centra Vysočina. Podílel se na realizaci mezinárodních projektů zaměřených především na inovace ve vzdělávání, podporu managementu a vzdělávací systémy. V současné době je ředitelem příspěvkové organizace Vysočina Education. Zároveň dlouhodobě řídí a koordinuje vzdělávací projekty zaměřené na rozvoj managementu v Kraji Vysočina a přednáší projektové řízení na Ústavu pedagogických věd Masarykovy univerzity.

manažerka CSR a sponzoringu ve společnosti O2 Czech Republic 

Vystudovala kulturologii na Karlově univerzitě. Celou svou profesní kariéru se věnuje oblasti
společenské odpovědnosti a podpoře vzdělávání skrze firemní programy CSR. V O2 se od roku
2016 zaměřuje na pozitivní využívání digitální technologií a bezpečnost na internetu.
Spolupracovala na nastavení nového programu O2 Chytrá škola, který zlepšuje digitální
gramotnost v českých školách a přispívá k modernizaci a digitalizaci českého školství. Program díky spolupráci s projektem E-Bezpečí a výzkumné činnosti přináší každoročně zajímavá data z digitálního světa. Ta se stala mimo jiné také inspirací k natočení dokumentárního filmu V SÍTI.

datový analytik v organizaci EDUin

Vystudoval interdisciplinární společenské vědy a metodologii a statistiku pro psychologický výzkum na Amsterdamské univerzitě, kde rovněž vyučoval kurzy statistiky a výzkumných metod. V současnosti pracuje pro organizace EDUin a Člověk v Tísni, kde se mimo jiné věnuje tématům zjišťování výsledků ve vzdělávání a dopadovým evaluacím sociálních programů.

programová manažerka v Nadaci OSF

Vystudovala psychologii na Karlově univerzitě a od studií se zaměřuje na dětskou a rodinnou psychologii a terapii. Má více než 15 let zkušeností s prací s dětmi s různým druhem znevýhodnění a jejich rodinami. V současné době vede v Nadaci OSF několik programů zaměřených na oblast rovných příležitostí, aktivního občanství a demokracie. Aktuálně je zodpovědná za aktivity věnující se společnému vzdělávání, včasné péči, advokační podpoře organizacím občanské společnosti či nezávislé mediální scéně. Stála u zrodu Nadačního fondu Eduzměna, se kterým nadále částečně spolupracuje.

Head of Communication společnosti Livesport

Vystudoval žurnalistiku na FSV UK. Po letech strávených v Lidových novinách přišel v roce 2008 do české technologické firmy Livesport, ve které má v současnosti na starosti komunikaci. Je členem správní rady EDUinu, jehož generálním partnerem se Livesport stal v roce 2019.