O ceně

Co je EDUína?

EDUína je cena za inovace ve vzdělávání.
  • představuje zajímavé projekty v českém formálním i neformálním vzdělávání, které přinášejí inspirativní změny
  • upozorňuje na programy podporující učitelskou profesi
  • medializuje inspirativní projekty a seznamuje s nimi odbornou i širokou veřejnost
Od roku 2013 získalo cenu již více než 40 projektů a více než 400 inovací českého vzdělávání je shromážděno ve veřejném katalogu.

Kdo může projekt nominovat?

Nominovat inovativní vzdělávací projekt může kdokoli. Využijte tuto možnost, víte-li o inspirativních vzdělávacích projektech, a podpořte tak jejich tvůrce.

Kdo může projekt přihlásit?

Přihlásit inovativní vzdělávací projekt může jednotlivec či organizace, kteří jsou jeho autory či ho provozují a zaštiťují.

Jaké projekty je možné přihlásit?

Do ceny EDUína je možné přihlásit projekty, které do českého vzdělávání přinášejí inovaci – prostřednictvím formy práce, oblasti, nebo cílové skupiny, které se věnují. Do ceny se mohou přihlásit i zahraniční projekty, které byly vhodně adaptovány a uzpůsobeny lokálním podmínkám.

Při výběru jsou upřednostňovány projekty, které jsou ověřeny v praxi, přemýšlejí o svém dopadu a vyhodnocují ho.

Autorem projektu může být jednotlivec, skupina, škola či organizace působící v České republice.

Projekty mohou být přihlašovány opakovaně, pokud jsou dále rozvíjeny a nebyly v ceně EDUína ještě oceněny.

 

Kdy je možné nominovat a přihlásit projekt?

Aktuálně je možné nominovat projekt od 1. do 26. září 2021 a přihlásit projekt od 1. září do 3. října 2021. 

 

Kdo a jak projekty posuzuje?

Porota posuzuje přihlášené projekty především na základě informací získaných z nominačního formuláře a z webové prezentace. Finalisté jsou hodnoceni i na základě svých vystoupení a prezentací na slavnostním vyhlášení.

Kritéria hodnocení:

  • inovativnost
  • přínos
  • funkčnost
  • aktuálnost
  • udržitelnost a přenositelnost

Výběr probíhá ve dvou kolech. Odborná porota vybere deset finalistů, kteří dostanou speciální trénink prezentačních dovedností a podporu konzultantů pro přípravu své prezentace. Na závěrečném večeru se finalisté představí v TED talks formátu a porota následně po krátké poradě vybere a ocení první tři místa v kategorii Cena odborné poroty

Odborná porota

Do poroty jsou zváni odborníci s renomé na poli vzdělávání, kteří sami sledují nejnovější trendy a progresivní směry. Porota má 9 členů a pokrývá svým složením široké spektrum profesí a vzdělávacích oblastí. Jsou v ní zpravidla zastoupeni zástupci vysokého i regionálního školství, odborných institucí, neziskového sektoru, médií. Jedno místo je vyhrazeno členovi organizace EDUin a jedno zástupci vítěze z předchozího ročníku Eduíny.

Kdy bude vyhlášení cen?

Vyhlášení ceny EDUína 2021 se uskuteční 1. prosince 2021. 

Jaké ceny vítězové obdrží?

Vítězové jednotlivých kategorií obdrží umělecký artefakt ceny EDUína. První tři ocenění v každé kategorii získají knižní ceny od redakce Řízení školy nakladatelství Wolters Kluwer. Se všemi finalisty přinese EDUin rozhovor.

Všechny nominované projekty budou zařazeny do katalogu EDUína s možností filtrování i fulltextového vyhledávání. Katalog je kromě pedagogů, vzdělavatelů a široké veřejnosti navštěvován i novináři, kteří hledají tipy na zajímavé novinky ze světa vzdělávání. Bez ohledu na případné umístění je již samotné zařazení do katalogu pro každý projekt příležitostí k prezentaci a propagaci.

Proč se přihlásit do ceny EDUína?

Účast v EDUíně mi napomohla zformulovat a zpřesnit myšlenky a byla to možnost dát o sobě vědět. Velkým přínosem pro mne bylo setkání s lidmi, kteří chtějí oživit současné vzdělávání.
Jitka Míčková
Vzdělávací workshopy Paměti národa
EDUína nám napomohla k větší publicitě, získání kontaktů, zlepšení prezentačních dovedností a celkové prezentace projektu.
Radka Martínková
Můžeš to změnit
Přínosem účasti v ceně byl už samotný fakt, že nás to přimělo definovat si, co je na projektu nejdůležitější a čím by mohl oslovit jiné, za velmi přínosné považuji i seznámení se s jinými projekty a organizacemi.
Barbora Grečnerová
Každý může změnit svět
Vítězství v EDUíně nakoplo chanovské žáky a učitele a utvrdilo je, že to, co dělají, má smysl. Cena jim vlila krev do žil.
Terezie Vávrová
Žákovské parlamenty v sociálně vyloučených lokalitách
Účastí jsme pomohli zviditelnit téma adaptace na změnu klimatu a náš projekt. Byla to pro nás cenná a zajímavá zkušenost a máme nyní elán účastnit se i dalších soutěží.
Alice Končinská
Stavitelé města
Cena nás nás utvrdila v tom, že náš projekt má dobře našlápnuto, je po něm poptávka odborné i širší veřejnosti a má ohromný potenciál rozvoje. Snad dokážeme Eduíny využít v další propagaci a ve fundraisingu.
Petr Daniš
Učíme se venku
Rozhovory s autorkou vítězného projektu ceny EDUína 2018 Terezií Vávrovou:

Škola v Chanově má svůj parlament. Děti potřebují zjistit, že má smysl něco dělat, říká vítězka ceny EDUína

Chybí nám know how pro kolektivní rozhodování, žákovské parlamenty by to mohly spravit, říká lektorka