Eduína 2022

EDUina_2022_fialova

V roce 2022 jsme ocenili projekty věnující se integraci ukrajinských žáků do českých škol a péči o duševní zdraví dětí.

Slavnostní vyhlášení oceněných projektů a představení letošního laureáta Auly slávy proběhlo 12. prosince 2022. Bližší informace najdete v tiskové zprávě

Fotografie z vyhlašování

EDUina_uvodni_banner_800x160px

Od roku 2013 bylo cílem ceny upozorňovat na inovativní projekty v českém formálním i neformálním vzdělávání. Za tuto dobu jsme ocenili desítky projektů, které se zasloužily o inovace ve vzdělávání a byly inspirací pro ostatní.

 

V posledních letech jsme ale vnímali, že nedostatek inovativních projektů už není tím nejpalčivějším, co české školství trápí. Rozhodli jsme se proto u příležitosti desátého výročí EDUínu proměnit, opustili jsme dosavadní formát a nově udělovali cenu za přínos českému vzdělávání. 

 

Oceněné projekty, počiny nebo aktivity vybírala v roce 2022 odborná sekce EDUinu. Zohledňovala přitom aktuální situaci a zaměřovala se na problematické oblasti českého školství