EDUína 2020

Slavnostní vyhlášení vítězů ceny EDUína 2020 proběhlo 30. listopadu 2020.

Prezentace finalistů EDUína 2020

 Cena EDUína upozorňuje na zajímavé inovativní projekty v českém formálním i neformálním vzdělávání a na projekty podporující učitelskou profesi. Letošní,  v pořadí osmý, ročník měl poprvé zúžené téma a mohly se do něho přihlásit konkrétní počiny či skupiny aktivit, projektů a výstupů, které pomohly dětem, žákům, studentům, rodičům či učitelům ve smysluplném vzdělávání během uzavření škol z důvodů pandemie covid-19. V rámci ceny EDUína 2020 jsme tak hodnotili schopnost adaptovat se na novou nečekanou situaci.


Ocenění

Finalisté ceny EDUína 2020


Odborná porota