Aula slávy

Cena za dlouhodobý a systematický přínos vzdělávání. Laureáty do Auly slávy každoročně vybírá pořádající organizace EDUin, o. p. s.