Eduína 2021

EDUINA_2021_sirka_text_RGB_screen-1

Česká republika je dlouhodobě upozorňována na velké nerovnosti ve vzdělávání a pandemie Covid-19 tuto situaci umocnila. Byli jsme zemí, která uzavřela své školy v porovnání s ostatními zeměmi na nejdelší dobu. Děti tak zůstaly odkázány na své rodinné zázemí, školy mohly konat svoji socializační a kompenzační roli jen velmi omezeně. Kde se dařilo nerovnostem úspěšně čelit? Jaké projekty dokázaly vzniklé nerovnosti úspěšně kompenzovat, či alespoň zmenšit?

EDUína 2021 reflektuje, jak se letošní pandemická situace projevila ve vzdělávání. Do letošního ročníku bylo možné přihlásit projekty a aktivity z formálního i neformálního vzdělávání z doby distanční výuky, jejichž cílem bylo zmenšovat rozdíly mezi dětmi a kompenzovat jejich kognitivní i sociální handicapy. Cena je určena také pro projekty, které se soustředí na vyrovnávání rozdílů ve fázi po návratu dětí do prezenční výuky a v době prázdnin.

Slavnostní vyhlášení proběhlo 1. prosince. 

Gratulujeme vítězům a děkujeme všem projektům, které se do ceny přihlásily. 

Přihlášené projekty najdete v KATALOGU.

Podívejte se na slavnostní vyhlášení ceny EDUína 2021online

Ocenění

Finalisté ceny EDUína 2021

Odborná porota