Ročník 2015

Cena odborné poroty

  1. místo: Československo 38-89: Atentát (FF UK + MFF UK + ÚSD AV ČR)
  2. místo: Akademie umění a kultury Prahy 15 (ZUŠ Hostivař)
  3. místo: Minisčítání (Český statistický úřad)

Cena veřejnosti

1.místo (1237 hlasů): Dětská univerzita (Technická univerzita Liberec)
2.místo (671 hlasů): Vzdělávací portál Moderní dějiny.cz (sdružení Pant)
3.místo (515 hlasů): Československo 38-89: Atentát (FF UK + MFF UK + ÚSD AV ČR)

Celkem bylo v hlasování uděleno 4014 hlasů.

Aula slávy – cena za dlouhodobý a systematický přínos vzdělávání

Do Auly slávy byla uvedena Jana Hrubá.

Jana Hrubá působila přes 30 let jako učitelka na základní škole. Od r. 1990 dodnes pracuje v učitelských asociacích (Pedagogický svaz, NEMES, PAU, SKAV). 15 let (1993-2008) soukromě vydávala časopis pro příznivce změn ve vzdělávání Učitelské listy a cca 20 knih z oblasti inovací ve vzdělávání, nyní po odchodu do důchodu provozuje jako koníčka web Učitelské listy. Stále aktivně monitoruje další vývoj ve vzdělávání, je činnou členkou Stálé konference asociací ve vzdělávání SKAV.