EDUína Media

Protože nám dlouhodobě záleží na kvalitní žurnalistice věnující se vzdělávání, rozhodli jsme se v rámci ocenění EDUína za inovace ve  vzdělávání   otevřít   novou   kategorii   EDUína  Media  pro odborné  novináře  z periodických  médií.  Chceme  tak ocenit ty, kteří prostřednictvím   systematické   a  kvalifikované  novinářské   práce   kvalitně  informovat  o problematice  vzdělávání a  vzdělávací politiky.

Pravidla

O cenu se mohou ucházet texty z tištěných deníků, týdeníků, měsíčníků a serverů, které se snaží zpřehlednit a zvěcnit veřejnou debatu a přinášejí důležité, ověřené a do kontextu zasazené informace.

Texty je možné nominovat prostřednictvím stručného on-line formuláře, nominovat může kdokoliv (ne nutně autor či jeho redakce).

Počet nominací není omezen. Za jeden příspěvek může být považována i série (max. 4) textů či příspěvků k jednomu tématu, které jsou ve vzájemné souvztažnosti a tvoří jeden logický celek.

Příspěvky jsou nominovány v elektronické podobě.

Aktuálně sbíráme tipy na texty vydané od 1. září 2020 do 31. srpna 2021.

Kritéria

Kritéria, podle kterých bude porota nominované příspěvky posuzovat:

  • důležitost a aktuálnost tématu
  • míra odborného vhledu autora
  • práce s daty a fakty
  • systematičnost, s níž se autor/ka tématu věnuje

Ocenění

Josef Mačí (Seznam Zprávy)

série 3 článků:
„Nerovnosti ve vzdělávání přetrvávají. Není vůle to změnit, shodují se odborníci“
„Tři romské děti ve třídě. Kritické číslo, aby školy nezačaly upadat“
„Co čeká české školství? Velké změny, pokud se nezasekneme u maturit“
Porota ocenila odvahu otevírat témata, která mají vysokou společenskou závažnost a zároveň jsou komplexní, ať už se jedná o nerovnosti ve vzdělávání, segregaci romských dětí nebo rezistenci českého vzdělávacího systému směrem k inovacím.

1.místo: Nela Krawiecová, Pavla Lioliasová a Jan Cibulka(i.ROZHLAS)
Nemají kde spát, natož kde se učit.’ Projděte si unikátní mapu vzdělávacích podmínek v Česku
Porota ocenila 
práci s daty a velmi názorné a přesvědčivé znázornění problému vlivu sociálního vyloučení na kvalitu vzdělávání žáků.

2.místo: Hana Mazancová, Adéla Skoupá (Deník N)
série 3 článků:
Vědecký rozvod na olomoucké univerzitě. Boj za výzkumy za miliardu a o jeden graf
Válka na olomoucké univerzitě neutichá. Děkan výzvu k odstoupení ustál, uznávaný chemik se chce soudit
Chemik Zbořil končí ve vedení centra olomoucké univerzity. Spor o vědecký superústav se vrací na začátek
Porota ocenila systematičnost a dlouhodobý zájem, s nímž autorky sledovaly kauzu, která se týká zásadního problému zacházení s autorskými právy v akademickém světě.

3.místo: Hana Čápová (Respekt)
Stres, který nemá smysl
Porota ocenila přehledné a srozumitelné popsání vlivu nově zavedených plošných přijímacích testů na střední školy, problému českého vzdělávání, kterému je dlouhodobě věnovaná malá pozornost.

1. místo za kvalitní informování o proměně výuky informatiky: Jiří Nádoba (Respekt), Není cesty zpět
Porota ocenila kvalitní zpracování tématu proměny ICT vzdělávání na základních školách, včetně zasazení do historického kontextu a upozornění na revolučnost změn, jež školy čekají. Vyzdvihla i věcnost zpracování a důraz na pro veřejnost do té doby málo známé složky digitální a počítačové gramotnosti. Zároveň upozornila, že text zkvalitňuje debatu i tím, že překonává zažité pohledy na vzdělávání a ukazuje, co je třeba změnit a obětovat.

Čestné uznání za kvalitní pokus vnést světlo do důležitého tématu učitelských platů: Jan Boček, Pavla Lioliasová (iROZHLAS.cz), Mají učitelé průměrně 39 tisíc, jak tvrdí ministerstvo? Data, ze kterých by to šlo spočítat, neexistují
Porota ocenila dlouhodobou snahu datového týmu serveru irozhlas.cz přinášet na datech vystavěná sdělení z oblasti vzdělávací politiky. Dále ocenila snahu přinést nové a ověřitelné informace do dlouhodobé debaty o učitelských platech a vizualizovat je způsobem přístupným pro každého zájemce z řad veřejnosti.

Čestné uznání za nastolování důležitých témat: The Student Times
Porota ocenila projekt The Student Times za dlouhodobou snahu vytvářet prostor pro publikování studentských názorů v oblasti vzdělávání a vzdělávací politiky. Dále vyzdvihla, že redakce nabízí příležitost a redakční podporu pro nové autory a váží si jejich schopnosti přinášet z této oblasti nové úhly pohledu a důležitá témata, která v ostatních médiích nezískala pozornost.

Odborná porota

Příspěvky posuzuje odborná porota složená z odborníků na média i odborníků na vzdělání a vzdělávací politiku.

Tomáš Čakloš
předseda vzdělávací organizace Otevřeno

Studoval na Masarykově univerzitě v Brně pedagogiku, psychologii, sociologii a informatiku. K výchově a vzdělávání ho přivedlo působení ve Skautu, kde od roku 2009 pracuje s dětmi i dospělými a kde je šéfredaktorem celostátní pedagogické podpory. V současné době se věnuje vzdělávání učitelů na pedagogických fakultách a usiluje o jeho inovace a proměnu spolu s hnutím Otevřeno, které v roce 2015 spoluzaložil a které vede.

Tomáš Feřtek
novinář, scénárista a spisovatel, odborný konzultant EDUin

Vyučený elektromechanik a tři roky student Pedagogické fakulty UK, obor Český jazyk a Občanská nauka. V letech 1991 – 2007 působil v týdeníku Reflex, střídavě jako redaktor, editor,  zástupce šéfredaktora a šéfreportér. Tematicky se orientoval především na vzdělávání a životní prostředí.  Od roku 2007 pak působil ve vývoji TV Nova a společnosti Media Pro Pictures, kde se jako dramaturg specializoval na žánr detektivky a docusoapu. Od roku 2012 je na volné noze jako dramaturg a scenárista pracující pro Českou televizi a souběžně jako mediální konzultant a tiskový mluvčí EDUin o.p.s. Je autorem několika pedagogických příruček a turistických průvodců pro rodiny s dětmi.

Michal Musil
ředitel Gymnázia Jana Palacha, Praha 1 a místopředseda Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska

Vystudoval Fakultu tělesné výchovy a sportu UK Praha, aprobaci učitel AJ a TV. Je zřizovatelem GYMNÁZIA JANA PALACHA PRAHA 1, s. r. o., kde od roku 1991 působí jako ředitel. Z pozice místopředsedy pro zahraniční vztahy a PR zastupuje od roku 2002 Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska především v ECNAIS (European Council of National Associations of Independent Schools). Zaměřuje se problematiku nezávislých a soukromých škol v Evropě, Turecku, USA a Kanadě. 

Silvie Pýchová
výkonná ředitelka Stálé konference asociací ve vzdělávání, koordinátorka iniciativy Úspěch pro každého žáka

Už při studiu na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy začala učit (na Gymnáziu Postupická). Díky zkušenosti s mezinárodními projekty přešla do Národní agentury Socrates, kde koordinovala evropské programy (eTwinning, Euroguidance). Od roku 2010 působí jako výkonná ředitelka SKAV, v letech 2010–2016 zastávala pozici předsedkyně správní rady EDUin, kde také koordinovala vzdělávací programy (Extra třída, Města vzdělávání). Už pátým rokem rozvíjí společně s dalšími iniciativu Úspěch pro každého žáka. Její odborností je kariérové poradenství, spoluzaložila neziskovou organizaci Centrum kompetencí, kde využívá švýcarskou metodu CH-Q Mapování kompetencí. Tématu kariérového poradenství se také věnuje ve svém doktorském studiu na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy.

Hana Ripková
výkonná ředitelka Komise J. W. Fulbrighta

Vystudovala MFF UK obor učitelství matematika-deskriptivní geometrie, titul Ph.D.  získala na PedF UK v oblasti komparativní pedagogiky. Po ukončení studií působila na MFF UK, v roce 1991 odešla pracovat do odboru mezinárodních vztahů MŠMT ČR. Po založení Fulbrightovy komise v ČR se stala koordinátorkou programu Komise a od roku 1996 je její ředitelkou. Na počátku devadesátých let byla zvolena za OF do zastupitelstva Prahy 8, tam také zastávala funkci radní pro školství a předsedala komisi pro školství a mládež. Dále působila v několika poradních komisích parlamentu ČR a MŠMT ČR především v oblasti školství a zahraničních vztahů. Byla členkou správní rady Univerzity Karlovy, v současnosti je členkou správní rady Univerzity Palackého.

Josef Šlerka
ředitel Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky, pedagog na Univerzitě Karlově

Josef Šlerka je zběhlý divadelník, vystudovaný estetik, doktorát má z informační vědy. Momentálně vede obor Studia nových médií na FF UK a zároveň je ředitelem Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky. Všechny jeho zájmy se protínají v jednom bodě: symbolické analýze. Způsob, jak člověk žije symboly a jak tento svět analyzovat, mapuje jak ve svých sémiotických textech, tak ve vývoji analytických nástrojů a služeb jako je třeba Rating médií NFNZ.