Eduína Media

Protože nám dlouhodobě záleží na kvalitní žurnalistice věnující se vzdělávání, rozhodli jsme se letos poprvé v rámci ocenění Eduína za inovace ve vzdělávání otevřít novou kategorii Eduína Media pro odborné novináře z periodických médií. Chceme tak ocenit ty, kteří prostřednictvím systematické a kvalifikované novinářské práce pomáhají kvalitně informovat o problematice vzdělávání.

Pravidla

O cenu se mohou ucházet redakce tištěných, elektronických a audiovizuálních médií.

Texty, audio či video příspěvky na tuto cenu nominuje redakce prostřednictvím stručného on-line formuláře:

Redakce může nominovat maximálně tři příspěvky. Za jeden příspěvek může být považována i série (max. 4) textů či příspěvků k jednomu tématu, které jsou ve vzájemné souvztažnosti a tvoří jeden logický celek.

Příspěvky jsou nominovány v elektronické podobě.

Posuzují se texty/příspěvky publikované v uplynulém roce, tedy pro tento ročník v roce 2018.

Kritéria

Kritéria, podle kterých bude porota nominované příspěvky posuzovat:

  • důležitost a aktuálnost tématu
  • míra odborného vhledu autora
  • práce s daty a fakty
  • systematičnost, s níž se autor/ka tématu věnuje

Odborná porota

Příspěvky bude posuzovat odborná porota složená z odborníků na média i odborníků na vzdělání a vzdělávací politiku.

Členové poroty pro Eduína Media 2018:

  • Tomáš Čakloš – předseda studentského spolku Otevřeno 
  • Tomáš Feřtek – novinář, scénárista a spisovatel, odborný konzultant EDUin
  • Michal Musil – ředitel Gymnázia Jana Palacha, Praha 1 a místopředseda Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska
  • Silvie Pýchová – výkonná ředitelka Stálé konference asociací ve vzdělávání, koordinátorka iniciativy Úspěch pro každého žáka
  • Hana Ripková – výkonná ředitelka Komise J. W. Fulbrighta
  • Josef Šlerka – ředitel Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky, pedagog na Univerzitě Karlově

Slavnostní předání cen

Na slavnostním večeru 28. března 2019 v prostorách Opera, budou uděleny ceny za 1.-3. místo, vždy se zdůvodněním, co na příspěvku porota ocenila.