EDUína Media

Protože nám dlouhodobě záleží na kvalitní žurnalistice věnující se vzdělávání, rozhodli jsme se v rámci ocenění EDUína za inovace ve  vzdělávání   otevřít   novou   kategorii   EDUína  Media  pro odborné  novináře  z periodických  médií.  Chceme  tak ocenit ty, kteří prostřednictvím   systematické   a  kvalifikované  novinářské   práce   kvalitně  informovat  o problematice  vzdělávání a  vzdělávací politiky.

Pravidla

O cenu se mohou ucházet texty z tištěných deníků, týdeníků, měsíčníků a serverů, které se snaží zpřehlednit a zvěcnit veřejnou debatu a přinášejí důležité, ověřené a do kontextu zasazené informace.

Texty je možné nominovat prostřednictvím stručného on-line formuláře, nominovat může kdokoliv (ne nutně autor či jeho redakce).

Počet nominací není omezen. Za jeden příspěvek může být považována i série (max. 4) textů či příspěvků k jednomu tématu, které jsou ve vzájemné souvztažnosti a tvoří jeden logický celek.

Příspěvky jsou nominovány v elektronické podobě.

Aktuálně sbíráme tipy na texty vydané od 1. září 2021 do 31. srpna 2022.

Kritéria

Kritéria, podle kterých bude porota nominované příspěvky posuzovat:

  • důležitost a aktuálnost tématu
  • míra odborného vhledu autora
  • práce s daty a fakty
  • systematičnost, s níž se autor/ka tématu věnuje

Ocenění

Odborná porota

Příspěvky posuzuje odborná porota složená z odborníků na média i odborníků na vzdělání a vzdělávací politiku.