EDUína Media

Protože nám dlouhodobě záleží na kvalitní žurnalistice věnující se vzdělávání, rozhodli jsme se v rámci ocenění EDUína za inovace ve vzdělávání otevřít novou kategorii EDUína Media pro odborné novináře z periodických médií. Chceme tak ocenit ty, kteří prostřednictvím systematické a kvalifikované novinářské práce pomáhají kvalitně informovat o problematice vzdělávání a vzdělávací politiky.

Pravidla

O cenu se mohou ucházet texty z tištěných deníků, týdeníků, měsíčníků a serverů, které se snaží zpřehlednit a zvěcnit veřejnou debatu a přinášejí důležité, ověřené a do kontextu zasazené informace.

Texty je možné nominovat prostřednictvím stručného on-line formuláře, nominovat může kdokoliv (ne nutně autor či jeho redakce).

Počet nominací není omezen. Za jeden příspěvek může být považována i série (max. 4) textů či příspěvků k jednomu tématu, které jsou ve vzájemné souvztažnosti a tvoří jeden logický celek.

Příspěvky jsou nominovány v elektronické podobě.

Aktuálně sbíráme tipy na texty vydané od 1. září 2019 do 31. srpna 2020.

Kritéria

Kritéria, podle kterých bude porota nominované příspěvky posuzovat:

  • důležitost a aktuálnost tématu
  • míra odborného vhledu autora
  • práce s daty a fakty
  • systematičnost, s níž se autor/ka tématu věnuje

Odborná porota

Příspěvky bude posuzovat odborná porota složená z odborníků na média i odborníků na vzdělání a vzdělávací politiku.

Členové poroty EDUína Media 2020

Tomáš Čakloš
předseda vzdělávací organizace Otevřeno

Studoval na Masarykově univerzitě v Brně pedagogiku, psychologii, sociologii a informatiku. K výchově a vzdělávání ho přivedlo působení ve Skautu, kde od roku 2009 pracuje s dětmi i dospělými a kde je šéfredaktorem celostátní pedagogické podpory. V současné době se věnuje vzdělávání učitelů na pedagogických fakultách a usiluje o jeho inovace a proměnu spolu s hnutím Otevřeno, které v roce 2015 spoluzaložil a které vede.

 

Tomáš Feřtek
novinář, scénárista a spisovatel, odborný konzultant EDUin

Vyučený elektromechanik a tři roky student Pedagogické fakulty UK, obor Český jazyk a Občanská nauka. V letech 1991 – 2007 působil v týdeníku Reflex, střídavě jako redaktor, editor,  zástupce šéfredaktora a šéfreportér. Tematicky se orientoval především na vzdělávání a životní prostředí.  Od roku 2007 pak působil ve vývoji TV Nova a společnosti Media Pro Pictures, kde se jako dramaturg specializoval na žánr detektivky a docusoapu. Od roku 2012 je na volné noze jako dramaturg a scenárista pracující pro Českou televizi a souběžně jako mediální konzultant a tiskový mluvčí EDUin o.p.s. Je autorem několika pedagogických příruček a turistických průvodců pro rodiny s dětmi.

 

Michal Musil
ředitel Gymnázia Jana Palacha, Praha 1 a místopředseda Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska

Vystudoval Fakultu tělesné výchovy a sportu UK Praha, aprobaci učitel AJ a TV. Je zřizovatelem GYMNÁZIA JANA PALACHA PRAHA 1, s. r. o., kde od roku 1991 působí jako ředitel. Z pozice místopředsedy pro zahraniční vztahy a PR zastupuje od roku 2002 Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska především v ECNAIS (European Council of National Associations of Independent Schools). Zaměřuje se problematiku nezávislých a soukromých škol v Evropě, Turecku, USA a Kanadě. 

 

Silvie Pýchová
výkonná ředitelka Stálé konference asociací ve vzdělávání, koordinátorka iniciativy Úspěch pro každého žáka

Už při studiu na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy začala učit (na Gymnáziu Postupická). Díky zkušenosti s mezinárodními projekty přešla do Národní agentury Socrates, kde koordinovala evropské programy (eTwinning, Euroguidance). Od roku 2010 působí jako výkonná ředitelka SKAV, v letech 2010–2016 zastávala pozici předsedkyně správní rady EDUin, kde také koordinovala vzdělávací programy (Extra třída, Města vzdělávání). Už pátým rokem rozvíjí společně s dalšími iniciativu Úspěch pro každého žáka. Její odborností je kariérové poradenství, spoluzaložila neziskovou organizaci Centrum kompetencí, kde využívá švýcarskou metodu CH-Q Mapování kompetencí. Tématu kariérového poradenství se také věnuje ve svém doktorském studiu na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy.

 

Hana Ripková
výkonná ředitelka Komise J. W. Fulbrighta

Vystudovala MFF UK obor učitelství matematika-deskriptivní geometrie, titul Ph.D.  získala na PedF UK v oblasti komparativní pedagogiky. Po ukončení studií působila na MFF UK, v roce 1991 odešla pracovat do odboru mezinárodních vztahů MŠMT ČR. Po založení Fulbrightovy komise v ČR se stala koordinátorkou programu Komise a od roku 1996 je její ředitelkou. Na počátku devadesátých let byla zvolena za OF do zastupitelstva Prahy 8, tam také zastávala funkci radní pro školství a předsedala komisi pro školství a mládež. Dále působila v několika poradních komisích parlamentu ČR a MŠMT ČR především v oblasti školství a zahraničních vztahů. Byla členkou správní rady Univerzity Karlovy, v současnosti je členkou správní rady Univerzity Palackého.

 

Josef Šlerka
ředitel Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky, pedagog na Univerzitě Karlově

Josef Šlerka je zběhlý divadelník, vystudovaný estetik, doktorát má z informační vědy. Momentálně vede obor Studia nových médií na FF UK a zároveň je ředitelem Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky. Všechny jeho zájmy se protínají v jednom bodě: symbolické analýze. Způsob, jak člověk žije symboly a jak tento svět analyzovat, mapuje jak ve svých sémiotických textech, tak ve vývoji analytických nástrojů a služeb jako je třeba Rating médií NFNZ.