EDUína Media

Protože nám dlouhodobě záleží na kvalitní žurnalistice věnující se vzdělávání, rozhodli jsme se v rámci ocenění EDUína za inovace ve vzdělávání otevřít novou kategorii EDUína Media pro odborné novináře z periodických médií. Chceme tak ocenit ty, kteří prostřednictvím systematické a kvalifikované novinářské práce pomáhají kvalitně informovat o problematice vzdělávání a vzdělávací politiky.

Pravidla

O cenu se mohou ucházet texty z tištěných deníků, týdeníků, měsíčníků a serverů, které se snaží zpřehlednit a zvěcnit veřejnou debatu a přinášejí důležité, ověřené a do kontextu zasazené informace.

Texty je možné nominovat prostřednictvím stručného on-line formuláře, nominovat může kdokoliv (ne nutně autor či jeho redakce).

Počet nominací není omezen. Za jeden příspěvek může být považována i série (max. 4) textů či příspěvků k jednomu tématu, které jsou ve vzájemné souvztažnosti a tvoří jeden logický celek.

Příspěvky jsou nominovány v elektronické podobě.

Aktuálně sbíráme tipy na texty vydané od 1. září 2019 do 31. srpna 2020.

Kritéria

Kritéria, podle kterých bude porota nominované příspěvky posuzovat:

  • důležitost a aktuálnost tématu
  • míra odborného vhledu autora
  • práce s daty a fakty
  • systematičnost, s níž se autor/ka tématu věnuje

Odborná porota

Příspěvky bude posuzovat odborná porota složená z odborníků na média i odborníků na vzdělání a vzdělávací politiku.

Členové poroty EDUína Media:

  • Tomáš Čakloš – předseda vzdělávací organizace Otevřeno
  • Tomáš Feřtek – novinář, scénárista a spisovatel, odborný konzultant EDUin
  • Michal Musil – ředitel Gymnázia Jana Palacha, Praha 1 a místopředseda Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska
  • Silvie Pýchová – výkonná ředitelka Stálé konference asociací ve vzdělávání, koordinátorka iniciativy Úspěch pro každého žáka
  • Hana Ripková – výkonná ředitelka Komise J. W. Fulbrighta
  • Josef Šlerka – ředitel Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky, pedagog na Univerzitě Karlově