Ročník 2018

Slavnostní předání ocenění EDUína 2018 proběhlo na Den učitelů, 28. března 2019. Všem zúčastněným přineslo novou naději a energii do další práce na zlepšování českého vzdělávání. Oceněny byly nejen vzdělávací projekty věnující se mateřským, základním i středním školám, ale i novináři, kteří svojí prací zkvalitňují diskuzi o vzdělávání.

Nově zavedenou kategorií pro novináře informující o problematice vzdělávání upozorňujeme na význam dostupnosti kvalitních informací a oceňujeme redakce, které svým redaktorům poskytují prostor pro kvalifikovanou a systematickou práci na vzdělávacích tématech.

Mezi vzdělávacími projekty ocenila odborná porota i veřejnost především přímou práci na místech a problémech, nad kterými již dlouho zavíráme oči – kvalita života ve vyloučených lokalitách, smysluplnost středoškolského vzdělávání, klimatická změna a výuka informatiky. Všechny oceněné projekty staví na aktivním přístupu, zodpovědnosti a spolupráci.

EDUína Media

1. místo za kvalitní informování o proměně výuky informatiky: Jiří Nádoba (Respekt), Není cesty zpět

Porota ocenila kvalitní zpracování tématu proměny ICT vzdělávání na základních školách, včetně zasazení do historického kontextu a upozornění na revolučnost změn, jež školy čekají. Vyzdvihla i věcnost zpracování a důraz na pro veřejnost do té doby málo známé složky digitální a počítačové gramotnosti. Zároveň upozornila, že text zkvalitňuje debatu i tím, že překonává zažité pohledy na vzdělávání a ukazuje, co je třeba změnit a obětovat.

Čestné uznání za kvalitní pokus vnést světlo do důležitého tématu učitelských platů: Jan Boček, Pavla Lioliasová (iROZHLAS.cz), Mají učitelé průměrně 39 tisíc, jak tvrdí ministerstvo? Data, ze kterých by to šlo spočítat, neexistují

Porota ocenila dlouhodobou snahu datového týmu serveru irozhlas.cz přinášet na datech vystavěná sdělení z oblasti vzdělávací politiky. Dále ocenila snahu přinést nové a ověřitelné informace do dlouhodobé debaty o učitelských platech a vizualizovat je způsobem přístupným pro každého zájemce z řad veřejnosti.

Čestné uznání za nastolování důležitých témat: The Student Times

Porota ocenila projekt The Student Times za dlouhodobou snahu vytvářet prostor pro publikování studentských názorů v oblasti vzdělávání a vzdělávací politiky. Dále vyzdvihla, že redakce nabízí příležitost a redakční podporu pro nové autory a váží si jejich schopnosti přinášet z této oblasti nové úhly pohledu a důležitá témata, která v ostatních médiích nezískala pozornost.

Cena odborné poroty

1. místo: Žákovské parlamenty v sociálně vyloučených lokalitách (CEDU – Centrum pro demokratické učení, o.p.s.)

Efektivní nástroj občanského vzdělávání, který může v sociálně vyloučených lokalitách navracet důvěru v demokratický systém a jednotlivcům sebedůvěru i pocit, že věci ve svém okolí dokáží měnit.

Porota ocenila, že projekt vrací naději a sebedůvěru těm, nad kterými jsme již často zlomili hůl.

2. místo: ALT (Pedagogové gymnázia Na Zatlance, Praha)

Veřejný gymnaziální program, který se snaží hledat odpověď na otázku, jak má vypadat vzdělávání pro současný svět. Využívá výuku v integrovaných tematických blocích, formativní zpětnou vazbu, cílený osobnostní rozvoj nebo např. výuku v projektech a expedicích.

Porota vyzdvihla, že program ALT realizuje sen o smysluplném veřejném středoškolském vzdělávání a inspiruje k jeho naplňování i další školy.

3. místo: Stavitelé města (Ekocentrum Koniklec, o.p.s.)

Součást Strategie adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu. Žáci mapují lokality zranitelné vůči změně klimatu v okolí školy, navrhují adaptační opatření, své návrhy zpracují a představí je zastupitelům a úředníkům MHMP. Vítězné návrhy získají finanční prostředky na realizaci

Porota ocenila zaměření na důležité téma, projektový a prožitkový způsob práce a v neposlední řadě práci s těmi, kteří mají naši budoucnost ve svých rukách, tedy s dětmi.

Cena veřejnosti

V on-line hlasování bylo rozdáno celkem 3760 platných hlasů.

1. místo: ALT (Pedagogové gymnázia Na Zatlance, Praha)

Veřejný gymnaziální program, který se snaží hledat odpověď na otázku, jak má vypadat vzdělávání pro současný svět. Využívá výuku v integrovaných tematických blocích, formativní zpětnou vazbu, cílený osobnostní rozvoj nebo např. výuku v projektech a expedicích.

2. místo: PRIM – Podpora rozvíjení informatického myšlení (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)

Komplexní změna školního předmětu informatika, která vzniká spoluprací všech pedagogických fakult v ČR. Mění zaměření předmětu z uživatelského ovládání počítače na robotiku, programování, porozumění světu počítačů.

3. místo: Žákovské parlamenty v sociálně vyloučených lokalitách (CEDU – Centrum pro demokratické učení, o.p.s.)

Efektivní nástroj občanského vzdělávání, který může v sociálně vyloučených lokalitách navracet důvěru v demokratický systém a jednotlivcům sebedůvěru i pocit, že věci ve svém okolí dokáží měnit.

Aula slávy – ocenění za dlouhodobý a systematický přínos vzdělávání

Do Auly slávy byl do společnosti Jany Nováčkové, Jany Hrubé, Jana Sokola a Milana Hejného uveden Ondřej Hausenblas.

PhDr. Ondřej Hausenblas vystudoval češtinu a angličtinu na Filozofické fakultě UK. Má zkušenosti z Ústavu pro jazyk český, Českého rozhlasu i nakladatelství Československý spisovatel. Mnoho let pedagogicky působil na FF UK i PedF UK, kde je aktivní dodnes na Katedře české literatury. Je zároveň dlouholetým mezinárodně uznávaným lektorem programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení. V mnoha projektech se věnoval metodické práci podporující rozvoj klíčových kompetencí v oblasti čtenářství.

Podílel se na mnoha reformních snahách – v letech 1994-1997 jako předseda občanského sdružení Přátelé angažovaného učení, které představovalo první a dlouho jedinou reformně orientovanou aktivitu českých učitelů. V letech 1998-2000 jako spoluautor tzv. Zelené (studie České vzdělání a Evropa) a Bílé knihy (Národní program rozvoje vzdělávání).

Ocenění za mimořádný počin v oblasti vzdělávání

v rámci večera byl za svoji mnohaletou komplexní práci s rizikovou mládeží oceněn boxer Stanislav Tišer.

Se svými dvěma československými a pěti národními mistrovskými tituly v kategorii do 54 kilogramů nedílně patří mezi největší osobnosti tuzemské boxerské historie. Československo reprezentoval dvaadvacetkrát, boxoval 25 let, je sedminásobným mistrem republiky.

V roce 1990 boxoval v zápase naposledy a rozhodl se, že s kariérou končí. Založil si v Praze boxerský klub, ve kterém se snaží své svěřence nejen naučit boxovat, ale také obstát v reálném životě. Těm, co přijdou, naslouchá a motivuje je ke studiu, poctivé práci a péči o vztahy.

Honza Dolínek, výkonný ředitel EDUinu, v závěru slavnostního večera řekl: „Jan Amos Komenský se již dávno zamýšlel nad jednou velkou vzdělávací inovací, kterou popsal v otázce “Kterak učiniti, aby člověk znal dobré, chtěl dobré a činil dobré, a to i když se nikdo nedívá?”. Vážíme si toho, že většina projektů, organizací a lidí okolo EDUíny svou podstatou tento odkaz naplňuje, i když je velký kus práce ještě před námi. Děkujeme vám.“