Ročník 2017

Cena odborné poroty

  1. místo: Učíme se venku (TEREZA, vzdělávací centrum, z.ú.; Chaloupky, o. p. s.; Lipka) – iniciativa pomáhající učitelům učit venku v přímém spojení s reálným světem
  2. místo: IWalk – Deportační středisko v Uherském Brodě (PANT, z. s., Gymnázium Uherský Brod) – komentované prohlídky vedené průvodci z řad místních studentů po historických lokalitách spjatých s rasově motivovanou perzekucí obyvatel během druhé světové války
  3. místo: Zvol si info (Zvol si info) – osvěta o mediální gramotnost a kritickém přemýšlení o informacích vedená skupinou studentů Masarykovy univerzity

Cena veřejnosti

V online hlasování bylo rozdáno celkem 5003 platných hlasů.

  1. místo (1088 hlasů): Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum) – díky metodám zážitkové pedagogiky a výchovné dramatiky žáci prožívají příběhy pamětníků a hledají paralely současného světa s minulostí
  2. místo (714 hlasů): Učíme se venku (TEREZA, vzdělávací centrum, z.ú.; Chaloupky, o.p.s.; Lipka) – iniciativa pomáhající učitelům učit venku v přímém spojení s reálným světem
  3. místo (631 hlasů): Edukativní hra Matemág (TechSophia s.r.o. ve spolupráci s H-mat, o.p.s.) – příběhová hra ukazující matematiku jako nástroj k překonávání překážek

Eduína ZOOM

  1. místo: Můžeš to změnit! (Mezigenerace, z. s.; Eutis, o. p. s.) – spojení studentů s lokálním politikem do týmu, který vypracuje a připraví k realizaci projekt řešící lokální problém
  2. místo: Architekti ve škole (Architekti ve škole) – platforma vzdělávající děti od nejútlejšího věku v tématech architektury, urbanismu a prostorového plánování
  3. místo: I-Day (EKO-GYMNÁZIUM Brno) – projektový den pro studenty gymnázia nabízející exkurze, setkávání, přednášky či workshopy s osobnostmi z praxe, který jim pomáhá při výběru studijního oboru či zaměstnání

Aula slávy – cena za dlouhodobý a systematický přínos vzdělávání

Do auly slávy byl uveden Prof. RNDr. Milan Hejný, CSc.

Milan Hejný je předním českým a slovenským odborníkem v didaktice matematiky. Mezi širokou veřejností je znám především jako autor metody výuky matematiky založené na budování schémat. Hlavním pravidlem tzv. Hejného metody je, že na většinu řešení si děti mají přijít samy. Učitel je spíše rádce, který je vede, ale nedává jim hotové poznatky, aby se je učily zpaměti. Metoda dává žákům prostor pro různé postupy a řešení a učitelům pomáhá uzpůsobit žákům práci podle jejich schopností. Na prvním místě u Hejného metody je vztah žáka k předmětu, míra kooperace mezi žáky nebo třeba schopnost naslouchat a prezentovat.

Podívejte se na videomedailonky všech finalistů ceny Eduína 2017.