Ročník 2014

Cena odborné poroty

  1. místo: Hejného metoda výuky matematiky (prof. Milan Hejný a H-mat)
  2. místo: Brána ke vzdělávání – školní čtenářské kluby (Nová škola)
  3. místo: Mapy učebního pokroku (Scio)

Cena veřejnosti

  1. místo (726 hlasů): Brána ke vzdělávání – školní čtenářské kluby (Nová škola)
  2. místo (674 hlasů): Hejného metoda výuky matematiky (prof. Milan Hejný a H-mat)
  3. místo (610 hlasů): Audiovizuální vzdělávací portál jsns.cz (Člověk v tísni)

Celkem bylo v hlasování uděleno 3757 hlasů.

Aula slávy – cena za dlouhodobý a systematický přínos vzdělávání

Do Auly slávy byla uvedena PhDr. Jana Nováčková, CSc.

Jana Nováčková je psycholožka, členka a lektorka Společnosti pro mozkově kompatibilní vzdělávání. Je přesvědčená, že ani nejlepší výchovné cíle nemohou ospravedlnit fakt, že se s dětmi často zachází méně slušně než s dospělými. Jak jinak je možno provázet děti na jejich cestě, aby se mohly stát zodpovědnými dospělými s vysokou sebeúctou, popsala spolu s dalšími třemi spoluautory v knize Respektovat a být respektován. Tvrdí, že tradiční školství se prohřešuje proti přirozenému fungování našeho mozku a promarňuje potenciály dětí. Své názory vyjádřila v seriálu článků Mýty ve vzdělávání publikovaných v Lidových novinách a vydaných pak knižně.