Ročník 2016

Cena odborné poroty

  1. místo: Mapa společenských stereotypů (Centrum současného umění DOX)
  2. místo: Příběhy našich sousedů (Post Bellum, o.p.s.)
  3. místo: Pravidelná mezigenerační setkání „Povídej“ (Mezi námi, o.p.s.)

Cena veřejnosti

  1. místo (581 hlasů): Výluka (Výluka, z. s.)
  2. místo (462 hlasů): Badatelna (asarykova univerzita)
  3. místo (365 hlasů): Science slam MUNI (Masarykova univerzita)

Celkem bylo v hlasování uděleno 2666 hlasů.

Aula slávy – cena za dlouhodobý a systematický přínos vzdělávání

Do Auly slávy byl uveden Prof. PhDr. Jan Sokol, Ph.D., CSc.

Jan Sokol prošel pestrou škálou zaměstnání od zlatníka, přes programátora až k filozofovi a politikovi. Od 90. let je spojen se vzděláváním – jako poradce ministrů a v roce 1998 ministr školství v úřednické vládě J. Tošovského. Jeden z mála akademiků, který veřejně vystupuje a komentuje dění ve společnosti. Daří se mu respektujícím způsobem komunikovat s mladou generací, je neúnavným propagátorem Wikipedie a spoluautorem projektu „Senioři píší Wikipedii“.