Eduína 2021

EDUINA_2021_sirka_text_RGB_screen-1

Česká republika je dlouhodobě upozorňována na velké nerovnosti ve vzdělávání a pandemie Covid-19 tuto situaci umocnila. Byli jsme zemí, která uzavřela své školy v porovnání s ostatními zeměmi na nejdelší dobu. Děti tak zůstaly odkázány na své rodinné zázemí, školy mohly konat svoji socializační a kompenzační roli jen velmi omezeně. Kde se dařilo nerovnostem úspěšně čelit? Jaké projekty dokázaly vzniklé nerovnosti úspěšně kompenzovat, či alespoň zmenšit?

EDUína 2021 reflektuje, jak se letošní pandemická situace projevila ve vzdělávání. Do letošního ročníku bylo možné přihlásit projekty a aktivity z formálního i neformálního vzdělávání z doby distanční výuky, jejichž cílem bylo zmenšovat rozdíly mezi dětmi a kompenzovat jejich kognitivní i sociální handicapy. Cena je určena také pro projekty, které se soustředí na vyrovnávání rozdílů ve fázi po návratu dětí do prezenční výuky a v době prázdnin.

Přihlašování do ceny EDUína 2021 bylo ukončeno, přihlášené projekty najdete v KATALOGU.

Slavnostní vyhlášení vítězů proběhne 1. prosince.

Sledujte slavnostní vyhlášení vítězů online.

Finalisté ceny EDUína 2021

BUDDIES PROGRAM ONLINE - vítěz ceny EDUína 2020

Harmonogram ceny EDUína 2021

1.9. – 26. 9.

přijímání nominací

1.9. – 3. 10.

přijímání přihlášek

25. – 30. 10.

výběr finalistů

2. 11. 

zveřejnění finalistů

4., 5., 11. a 12. 11. 

společný workshop pro finalisty

15. – 28. 11.
(termín bude upřesněn)

příprava prezentací a individuální konzultace k prezentacím finalistů

1.12.

live stream vyhlášení ceny EDUína 2021

Odborná porota