Finálové projekty

BUDDIES PROGRAM ONLINE – projekt, ve kterém třídní učitelé 1. a 2. stupně propojili mladší a starší žáky – dobrovolníky. 

Dvojice se pak po celou dobu distanční výuky setkávaly on-line během pravidelných půlhodinových setkáních. Učitelé sdíleli starším buddies výukové materiály, které při on-line setkání probírali s mladšími žáky – pomáhali jim pochopit složitější učivo, dokončit zadané domácí úkoly, konverzovali s nimi v angličtině, a také si „jen tak“ povídali a sdíleli své zážitky i pocity. 

Více o projektu: http://www.skola-smart.cz/buddies-online/

Prezentující: Klára Koubská, ZŠ SMART

Covid 19 Survival Map – mapa pomoci v době koronavirové epidemie

Multikulturní centrum Praha z.s. 

Žáci v rámci projektu zveřejněném 14 dní po uzavření škol vytvářeli online mapu města nebo městské části, kde zaznamenali všechny důležité informace týkající se koronavirové epidemie a souvisejících přijatých opatření. Výsledná mapa sloužila všem obyvatelům, kteří potřebovali informace o otevírací době obchodů, omezení veřejných akcí atd. Díky aktivitě rozvíjeli kompetence k učení, když kriticky zhodnocovali informace, s nimiž pracovali. Plánovali si čas a vzájemně hodnotili práci.

Autoři projektu: Tereza Cajthamlová, Šimona Huitric, Krista Danovská (Multikulturní centrum Praha)

Více o projektu: https://migraceonline.cz/cz/e-knihovna/mapy-pomoci-uci-zaky-komunikovat-spolupracovat-a-pomahat

Prezentující: Tereza Cajthamlová, Multikulturní centrum Praha

Distanční výuka prostřednictvím audiovizuálního vzdělávacího portálu JSNS.CZ

Člověk v tísni, o. p. s. 

Tým vzdělávacího programu Jeden svět na školách (Člověk v tísni) zájemcům zdarma na audiovizuálním výukovém portálu JSNS.CZ zpřístupnil více než 290 audiovizuálních lekcí (filmů s metodickými materiály a pracovními listy) z různých tematických okruhů. Poskytl tak přetíženým učitelům atraktivní výukové materiály vhodné pro realizaci distanční výuky, které vyžadovaly jen minimální přípravu z jejich strany a žákům a studentům přitom poutavě přiblížily danou problematiku.

Autoři projektu: 

Tým koordinátorů a koordinátorek vzdělávacího programu Jeden svět na školách organizace Člověk v tísni, o.p.s.
ředitel programu Karel Strachota
koordinátorka materiálů pro distanční výuku Michaela Trnková
koordinátorka kampaně Umění odpadu Soňa Perglerová
koordinátorka Týdnů mediálního vzdělávání Sandra Telenská

Více o projektu: https://www.jsns.cz/distancni-vyuka

Prezentující: Táňa Abrhámová a Michaela Trnková, Člověk v tísni, o. p. s.

Seriál ZaS DOMA

Step by Step ČR, Začít spolu

Informační miniseriál pro rozvoj a podporu metod výuky „na dálku“ určený pro 1. stupeň ZŠ. Seriál má v rozsah 12 dílů a vznikal postupně s cílem nabídnout pedagogům inspiraci a praktické tipy v době uzavření škol. Týdenní intervaly mezi jednotlivými díly umožnily pružně reagovat na aktuální vývoj situace a potřeby vyučujících. Materiál poutavou a srozumitelnou formou sdílel praxi, ale také objasňoval, co je podle programu Začít spolu ve vzdělávání důležité, ať už se děje doma nebo ve škole.

Autoři projektu: Bc. Diana Roubová (garantka projektu), Ing. Dita Hrudová (editorka), Ing. Kateřina Hončová (grafička) a kolektiv autorů

Více informací: https://www.zacitspolu.eu/wp/wp-content/uploads/2020/10/serial-zas-doma_komplet_elektronicky.pdf

Prezentují: Iveta Pasáková, Step by Step ČR, o. p. s.

Učíme online 

Česko.Digital. z. ú. – 2.místo 2020

Jedná se o aktivitu neziskové organizace Česko.Digital ve spolupráci s více než 18 organizacemi, které usilují o proměnu českého školství skrze inovaci a digitalizaci. Projekt vznikl pár dnů po zavření škol, kdy spousta z nich na online výuku nebyla připravena. Prvotním cílem projektu bylo pomoci školám s nečekaným přechodem na distanční výuku – projekt začínal technologickým zprovozňováním online výuky, následně byly přidány webináře Učíme nanečisto, na kterých učitelé sdíleli své zkušenosti a inspiraci, a byla zorganizována sbírka počítačů, protože mnoho dětí nemělo doma počítač a nemohlo se tak do výuky online zapojit. Projekt je určený ředitelům škol, učitelům škol, rodičům a v jeho rozvíjení dále pokračujeme.

Autoři projektu: Eva Pavlíková, projektová koordinátorka a spoluzakladatelka Česko.Digital z.ú.

Více o projektu: www.ucimeonline.cz

Prezentují: Martina Habová a Martin Šnorbert

Učíme.se

Attendu, s. r. o. 

Výhodou tohoto výukového nástroje je jednoduchost jeho použití. Registrace učitele je nezávazná a ke spuštění výuky ho od ní dělí několik sekund. Rozhraní virtuální třídy bylo navrženo tak, aby jej zvládli obsluhovat i mladší žáci bez pomoci rodičů. Během výuky má učitel možnost prezentovat, živě listovat prezentací, psát na digitální tabuli, spouštět videa nebo zadávat testy. Studenti vše sledují na svých obrazovkách, mohou „zvednout ruku“ a učitel je může vyvolat.

Autoři projektu: Attendu s.r.o. (Marek Mensa, Milan Worsch, Zdeněk Čulík) a další dobrovolníci

Více o projektu: https://ucime.se

Prezentující: Marek Mensa, Attendu, s. r. o.

Učíme se venku – jarní kampaň „ŠKOLA DOMA – ŠKOLA VENKU“

TEREZA, vzdělávací centrum, z. ú. 

Projekt, který pomáhá učitelům učit venku a zasazuje se o to, aby se moderní způsoby učení venku, mimo budovu školy a v přímém spojení s reálným světem, staly běžnou součástí výuky v našich školách a zažívalo je každé dítě v ČR. Venku je laboratoř, dílna, ateliér i tělocvična, venku jsou příběhy a čísla v praxi. Projektový tým připravil lekce do výuky různých předmětů, inspiruje prostřednictvím příběhů učitelů, kteří venku učí, sdílí zkušenosti, mapuje a pomáhá překonávat bariéry a tvoří podpůrnou komunitu.

Více o projektu: www.ucimesevenku.cz/skola-doma/

Prezentující: Justina Danišová, Učíme se venku

Věda na doma

Středisko společných činností AV ČR

Popularizátoři a popularizátorky vědy z Akademie věd ČR v rámci unikátního on-line projektu Věda na doma, který probíhal od 16. března do 30. června 2020, streamovali a vysílali “vlastnoručně” vyrobená videa na sociálních sítích AV ČR a vytvářeli vědecko-popularizační grafický a textový obsah. Cílem tohoto projektu bylo nabídnout rodičům, učitelům, žákům i studentům streamované přednášky i grafický a textový obsah, který by mohli využít v rámci distančního vzdělávání.

Autoři projektu: Petr Cieslar, Viktor Černoch

Více o projektu: http://www.vedanadoma.cz/

Prezentující: Petr Cieslar, Akademie věd ČR

Zapojmevšechny.cz – doučování

Národní pedagogický insitut ČR, Člověk v tísni, o. p. s. – 3. místo 2020

Iniciativa se snaží o efektivní propojení státní správy, neziskového sektoru a veřejných vysokých škol. Reaguje na novou situaci – uzavření škol a převedení výuky do distanční podoby. Platforma efektivně propojuje studenty pedagogických fakult vysokých škol a vyšších odborných škol se základními školami, jejichž žáci a žákyně potřebují doučování. Základní školy se mohou hlásit prostřednictvím formuláře.

 

Autoři projektu: Národní pedagogický institut ČR (Tomáš Machalík, projekt Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi) Člověk v tísni, o. p. s. (Zuzana Ramajzlová, Programy sociální integrace)

Více o projektu: https://zapojmevsechny.cz/

Prezentuje:
Zuzana Ramajzlová, Člověk v tísni, o. p. s. a Tomáš Machalík, Národní pedagogický insitut ČR