Smyslem ceny EDUína je upozorňovat na zajímavé inovativní projekty v českém formálním i neformálním vzdělávání i na projekty podporující učitelskou profesi a přitáhnout k nim pozornost odborníků, médií i veřejnosti.

V letošním ročníku ceny EDUína 2020 chceme vyzdvihnout konkrétní čin či skupinu činů, aktivit, projektů, výstupů, které pomohly dětem, žákům, studentům ve smysluplném vzdělávání během uzavření škol z důvodů pandemie onemocnění covid-19.

Cena se zaměřuje především na oblasti zajištění (např. organizačně, technicky) a podpory (informačně, metodicky, obsahově) smysluplné výuky na dálku a to jak v rámci formálního, tak i neformálního vzdělávání. Naopak nemíří na aktivity spojené s běžným zajištěním vzdělávání na dálku (tj. zcela “základní” organizace a fungování školní výuky).

Oceňované činy, aktivity, projekty, výstupy atd. zajišťující či podporující výuku na dálku nemusely vzniknout přímo v době uzavření škol, ale mohly např. svoji původní činnost přizpůsobit a pozměnit s ohledem na novou a nečekanou situaci. Cenu může získat jednotlivec, instituce, organizace či iniciativa působící v České republice.

Víte-li o nějakém takovém zajímavém počinu, dejte nám o něm vědět! Přihlásit projekt může jenom jeho autor, nominovat však může každý.

Děkujeme, že společně s námi povzbuzujete autory zajímavých projektů a pomáháte posouvat kvalitu českého vzdělávání.

Tým ceny EDUína

Jak to funguje?
1) Vy vyplníte a odešlete formulář.
2) My autory projektu e-mailem upozorníme, že byl jejich projekt nominován, a pošleme jim podrobné informace potřebné pro přihlášení.


Hlavní partner ceny EDUína 2020

Zde zadejte název nominovaného projektu.

Na tento e-mail odešleme výzvu k přihlášení.

Zde stručně popište, co na projektu oceňujete a proč by jej autoři měli přihlásit do ceny EDUína 2020.

Vyplňte jak jste se dozvěděli o možnosti nominace do ceny EDUína.