O ceně

Co je Eduína?

Eduína je cena založená obecně prospěšnou společností EDUin na podporu inovací ve vzdělávání. Klade si za cíl upozorňovat na zajímavé inovativní projekty v českém formálním i neformálním vzdělávání i projekty podporující učitelskou profesi a přitáhnout k nim pozornost odborníků, médií i veřejnosti. Je udělována od roku 2013, aktuální 5. ročník mapuje zajímavé projekty za rok 2017.

Za uplynulé čtyři ročníky se povedlo díky ceně informovat o takřka 300 projektech inovujících české vzdělávání. V jubilejním 5. ročníku chceme oblast podpory významně navýšit. Díky propojení know-how naší ceny a programu slovenské nadace Pontis nazvaného Generácia 3.0 se budeme snažit:

 • vyhledávat a oceňovat inovativní vzdělávací přístupy,
 • měřit jejich dopad a úspěšnost,
 • šířit projekty s nejpodstatnějším dopadem,
 • prosazovat potřebné změny ve vzdělávání.

Eduína Zoom

Novinkou je program Eduína Zoom. Díky nově zapojené Citi Foundation jako významnému donorovi budeme ve speciální kategorii oceňovat projekty podporující podnikavost a zlepšení uplatnění mladých lidí. Počiny rozvíjející tuto oblast se hlásí do Eduíny a navíc zároveň i do programu Eduína Zoom. Tři vítězové této kategorie obdrží finanční prémii na další rozvoj a budou zařazeni do individualizovaného akcelerátoru, kde jim experti poskytnou podporu v oblastech potřebných pro zvýšení dopadu jejich projektů.

Podpora podnikavosti je myšlena v obecné rovině jako soubor vlastností vedoucích k lepšímu platnění mladých lidí na trhu práce.

Projekty v této kategorii by měly rozvíjet co nejvíce z těchto oblastí:

 • schopnost komunikovat – strukturovat myšlenky, schopnost argumentovat, prezentovat, diskutovat
 • schopnost spolupráce
 • lídrovství, samostatnost, zodpovědnost, proaktivitu
 • schopnost řešit problémy
 • podnikavost
 • vědomosti v ekonomii a finanční gramotnosti
 • jazykové schopnosti

Kdo může nominovat?

Nominovat může jakýkoliv občan a organizace. Ideální je, pokud se nominuje sama autorská organizace, protože poskytne o sobě v přihlášce nejkompletnější informace.

Koho je možné nominovat?

Je možné nominovat jedince, školu a organizace působící v České republice, kteří jsou autory projektu či inovace. Přínos projektu by měl být ověřen v praxi. Přihlášeny mohou být i projekty, které byly nominovány v uplynulých ročnících, pokud nebyly v Eduíně již oceněny a jsou dále rozvíjeny.

Do programu Eduína Zoom se z důvodu konfliktu zájmů nemohou nominovat  projekty vytvořené v pořadatelské organizaci EDUin nebo u hlavních donorů Citi Foundation a Nadace Depositum Bonum. Rovněž tak jsou z účasti vyloučeny projekty vytvořené a provozované v subjektech s EDUin či donory organizačně spjatými nebo jimi podpořenými z podstatné části. Případné posouzení a eventuální nepřijetí nominace z důvodu konfliktu zájmu si vymiňuje organizátor ceny.

Do kdy je možné nominovat?

Nominace byly uzavřeny 8. února 2018.

Jakým způsobem se bude vybírat?

Porota posuzuje přihlášené projekty především na základě informací z nominačního formuláře a z webové prezentace. Mezi finalisty rozhodne i na základě jejich vystoupení a prezentace na závěrečném večeru.
Kritéria:
 • originalita/inovativnost (Je to opravdu novinka? Mění to něco? Je projekt svým pojetím nebo obsahem originální?)
 • funkčnost (snadnost, pochopitelnost)
 • přínos (Mění projekt něco důležitého? Je dopad významný?)
 • přenositelnost (Mohou to použít i následovníci? Lze to dobře šířit?)

Výběr proběhne ve dvou kolech. Odborná porota vybere dvanáct nejzajímavějších projektů coby finalistů. Postupující projekty dostanou speciální trénink prezentačních dovedností pro finále. Na závěrečném večeru proběhne představení finalistů v TED talks formátu a následně porota odhlasuje a vyhlásí vítěze v kategorii Cena odborné poroty.

Veřejnost bude mít možnost mezi finalisty od 3. do 25. března 2018 hlasovat online a rozhodnout, který z nich získá Cenu veřejnosti.

Pořádající organizace EDUin, o.p.s. samostatně ocení jednu osobnost v kategorii Aula slávy – cena za dlouhodobý a systematický přínos vzdělávání.

Odborná porota

Do poroty jsou zváni odborníci s renomé na poli vzdělávání, kteří sami sledují nejnovější trendy a progresivní směry. Porota má 7 členů. Snažíme se, aby v ní byli zastoupeni zástupci vysokého i regionálního školství, odborných institucí, neziskového sektoru, médií. Jedno místo je vyhrazeno členovi EDUin.

Složení poroty 5. ročníku:

Marcela Erbeková (ZŠ T. G. Masaryka Mnichovice okres Praha – východ). Přes 30 let pracuje ve školství, od r. 2003 na pozici ředitelky školy. Za svou profesní výzvu vnímá ovlivňování vzdělávání „od spoda“ – jak  implementovat inovativní vzdělávací přístupy a projekty do každodenní praxe běžné veřejné školy.

David Greger (Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání PedF UK). Je ředitelem ÚVRV, věnuje se výzkumům kvality a spravedlivosti ve vzdělávání a srovnávání vzdělávacích systémů ve světě. V různých poradenských rolích se zabýval možnostmi zkvalitňování vzdělávání v ČR.

Barbora Hořavová (Nadace Open Society Fund Praha). Je programovou ředitelkou Nadace OSF. Za zajímavou pracovní zkušenost považuje vzdělávání pro knihovníky a učitele, nebo kurzy pro firmy o práci v jiných kulturách (diversity management). Schopnost kritického myšlení považuje za klíč ke kvalitnější společenské diskusi i příjemnějším mezilidským vztahům.

Hana Matoušů (EDUin). Vystudovala balkánské jazyky a řadu let se věnovala jejich výuce. Poté se pohybovala na nejrůznějších pozicích v oblasti marketingu, produkce, komunikace a PR. V současné době je hlavní koordinátorkou české odnože mezinárodní soutěže Global Teacher Price.

Kateřina Perknerová (Deník). Je redaktorkou, komentátorkou a analytičkou centrální redakce Deníku. Zde se už dvanáctým rokem zaměřuje na vnitropolitické dění a vzdělávací politiku, především v desítkách profilových rozhovorů s představiteli státu i nositeli inovativních vzdělávacích postupů.

Lucie Polívková (Citi). Vystudovala Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Je zodpovědná za externí a interní komunikaci Citibank Europe plc v České republice a na Slovensku v souladu s mezinárodní strategií Citi. V rámci své role zastřešuje i společensky odpovědné aktivity Citi v obou zemích.

Jiří Raiterman (Centrum současného umění DOX) Dlouholetý výtvarný pedagog a galerijní edukátor. Aktuálně vede Vzdělávací a rodinné programy v Centru DOX a současně vyučuje na Střední umělecké škole grafické v Jihlavě. Člen platformy Máš umělecké střevo?, hudební skupiny Lajky a divadelního souboru Třešťský průměr.

Kdy bude vyhlášení cen?

Ceny budou slavnostně předány 27. března 2018 od 18 hodin ve slavnostním sále České spořitelny na adrese Rytířská 29, Praha 1.

Jaké ceny vítězové obdrží?

Vítězové jednotlivých kategorií obdrží umělecký artefakt ceny Eduína, jejichž autory jsou tradičně pedagogové ZUŠ Hostivař. První tři ocenění v každé kategorii získají knižní ceny od redakce Řízení školy nakladatelství Wolters Kluwer. S autory úspěšných projektů přinese EDUin rozhovor.

První tři nejúspěšnější projekty zařazené do programu Eduína Zoom obdrží finanční prémii na další rozvoj ve výši 50.000,- Kč, 30.000,- Kč a 20.000,- Kč a budou zařazeny do individualizovaného akcelerátoru, kde jim experti poskytnou podporu v oblastech potřebných pro zvýšení dopadu jejich projektů.

Všechny nominované projekty budou zařazeny do katalogu Eduína s možností filtrování i fulltextového vyhledávání. Katalog je kromě pedagogů, vzdělavatelů a široké veřejnosti navštěvován i novináři, kteří hledají tipy na zajímavé novinky ze světa vzdělávání. Bez ohledu na případné umístění je již samotné zařazení do katalogu pro každý projekt zajímavým přínosem.