O ceně

Co je EDUína?

EDUína je cena za inovace ve vzdělávání. Představuje zajímavé projekty v českém formálním i neformálním vzdělávání, upozorňuje na programy podporující učitelskou profesi a přitahuje k nim pozornost odborníků, médií i veřejnosti.
Od roku 2013 jsme udělili cenu již 33 projektům a téměř 400 inovací českého vzdělávání shromáždili v našem katalogu. Aktuální 6. ročník právě mapuje zajímavé počiny za rok 2018.

Kdo může nominovat?

Nominovat inovativní vzdělávací projekt může jednotlivec či organizace, kteří jsou jeho autory či ho provozují, zaštiťují, opečovávají.

Navrhnout zajímavý počin na nominaci může kdokoliv. Využijte tuto možnost, víte-li o přínosných vzdělávacích projektech, a podpořte tak jejich tvůrce.

Co je možné nominovat?

Je možné nominovat projekty, které do českého vzdělávání přinášejí inovaci – prostřednictvím formy práce, oblasti, které se věnují nebo např. cílové skupiny. Účastnit se mohou i zahraniční projekty, které byly vhodně adaptovány a uzpůsobeny lokálním podmínkám.

Při výběru budou upřednostňovány projekty, které jsou ověřeny v praxi, přemýšlejí o svém dopadu a vyhodnocují ho.

Autorem projektu může být jednotlivec, skupina, škola či organizace působící v České republice.

Přihlášeny mohou být i projekty, které byly nominovány v uplynulých ročnících, pokud jsou dále rozvíjeny a nebyly v Eduíně ještě oceněny.

Kdy je možné nominovat?

Nominovat projekt bylo možné od 9. do 29. ledna 2019. Tipy na zajímavé projekty ale sbíráme i nadále. Dejte nám o nich vědět, oslovíme je při otevření dalšího ročníku.

Jakým způsobem se bude vybírat?

Porota posuzuje přihlášené projekty především na základě informací z nominačního formuláře a z webové prezentace. Mezi finalisty rozhodne i na základě jejich vystoupení a prezentace na závěrečném večeru.

Kritéria:

  • inovativnost
  • přínos
  • funkčnost
  • aktuálnost
  • udržitelnost a přenositelnost

Výběr proběhne ve dvou kolech. Odborná porota vybere devět finalistů, kteří dostanou speciální trénink prezentačních dovedností a podporu konzultantů pro přípravu své prezentace. Na závěrečném večeru se finalisté představí v TED talks formátu a porota následně po krátké poradě vybere a ocení první tři místa v kategorii Cena odborné poroty.

Veřejnost bude mít možnost od 25. února do 24. března 2019 hlasovat online a rozhodnout, kteří z finalistů získají Cenu veřejnosti.

Pořádající organizace EDUin, o. p. s. vybere a ocení jednu osobnost v kategorii Aula slávy – cena za dlouhodobý a systematický přínos vzdělávání.

Odborná porota

Do poroty jsou zváni odborníci s renomé na poli vzdělávání, kteří sami sledují nejnovější trendy a progresivní směry. Porota má 7 členů a pokrývá svým složením široké spektrum profesí a vzdělávacích oblastí. Jsou v ní zpravidla zastoupeni zástupci vysokého i regionálního školství, odborných institucí, neziskového sektoru, médií. Jedno místo je vyhrazeno členovi EDUin a jedno zástupci vítěze z předchozího ročníku Eduíny.

Složení poroty 6. ročníku:

Petr Daniš (ředitel vzdělávacího centra TEREZA)
Vystudoval filosofii a environmentální etiku a zvažoval dráhu vědce. Pak přišel do TEREZY na civilku a už zůstal. Fascinuje ho svoboda a odpovědnost, kterou dostal. Můžeme snít velké vize a je na nás je naplnit. Rád věci zlepšuje – svoji organizaci, její programy, český vzdělávací systém, svět.

Naďa Eretová (šéfredaktorka redakce Řízení školy nakladatelství Wolters Kluwer, a. s.)
Vystudovala pedagogickou fakultu obor český jazyk – dějepis a 20 let se na základní škole snažila vytvořit u svěřených teenagerů vztah k historii a kultuře. Uvědomuje si, že vzdělávací systém nezmění mávnutí kouzelného proutku, ale je potřeba soustředěného a systematického tlaku, který ve svém výsledku přispěje k tomu, že děti budou do školy chodit rády a ze školy odcházet připravené pro život. V rámci své profese spolupracuje s celou řadou institucí a organizací, které se věnují vzdělávání – formálnímu i neformálnímu.

Lucie Fialová (redaktorka online magazínu Rodiče vítáni)
Prošla redakcemi iDNES.cz, Instinktu a Hospodářských novin. Psala o lecčems od kabelek až po politiku, ale ještě nikdy o ničem tak podstatném jako je vzdělávání. Vystudovala humanitní vědy a mediální studia. Má dvě dcery, na kterých testuje alternativní způsoby vzdělávání – mladší chodí do waldorfské školky, starší do montessori školy.

Martin Mikšík (předseda České středoškolské unie)
Martin se vzdělávací politice věnuje už od 15 let. Prvotním impulzem pro něho, aby se zabýval vzděláváním byla nešťastná výuka informatiky na školách. Během své působnosti v České Středoškolské Unii se zabýval předně středoškolskými praxemi, které jsou na spoustě škol v žalostné stavu. Věří, že centrem veškerého studia by měl být student, který se nebojí převzít odpovědnost za vlastní vzdělávání.

Daniel Münich (výkonný ředitel think tanku IDEA, CERGE-EI)
Akademicky působí v doktorském programu CERGE-EI, společného pracoviště Akademie věd ČR a Univerzity Karlovy, kde se podílí na vedení think-tanku IDEA. Dlouhodobě se zabývá problematikou ekonomie trhu práce, školství a výzkumu. Kromě výzkumné a pedagogické činnosti působí jako expert či poradce v otázkách veřejných politik pro řadu domácích a mezinárodních institucí. Pravidelně publikuje odborné i popularizační články.

František Rada (ředitel ZŠ Strossmayerovo nám. 4, Praha 7)
Je učitelem od roku 2004, zástupcem ředitele od roku 2005 a ředitelem od roku 2012. Vystudoval učitelství filosofie, etiky a náboženství na Husitské teologické fakultě UK. Na své škole podporuje především práci pedagogů dle principů RWCT a činnostního učení, zavádění informačních technologií do každodenní výuky a individuální rozvoj každého žáka. Stará se o příjemné studijní a pracovní prostředí školy a přímou komunikaci mezi vedením školy, vyučujícími a rodiči.

Vladimír Srb (Vedoucí vzdělávacího programu Nadace České spořitelny)
Zodpovídá za nadační strategii podpory kvalitní výuky v českých školách a za vytváření strategických partnerství ve vzdělávání. Působí také ve správních radách vzdělávacích organizací založených nadací (Učitel naživo, Elixír do škol). V letech 2010 až 2017 zastával funkci ředitele projektu Pomáháme školám k úspěchu. V letech 2002 až 2010 působil ve vedení sdružení Projekt Odyssea a věnoval se osobnostní a sociální výchově dětí v ZŠ. Vystudoval Filozofickou fakultu UK, obor pedagogika. Se svými dětmi chodí do přírody, muzicíruje a fotografuje.

Kdy bude vyhlášení cen?

Ceny budou slavnostně předány 28. března 2019.

Jaké ceny vítězové obdrží?

Vítězové jednotlivých kategorií obdrží umělecký artefakt ceny EDUína, jejichž autory jsou tradičně pedagogové ZUŠ Hostivař. První tři ocenění v každé kategorii získají knižní ceny od redakce Řízení školy nakladatelství Wolters Kluwer. S autory úspěšných projektů přinese EDUin rozhovor.

Všechny nominované projekty budou zařazeny do katalogu EDUína s možností filtrování i fulltextového vyhledávání. Katalog je kromě pedagogů, vzdělavatelů a široké veřejnosti navštěvován i novináři, kteří hledají tipy na zajímavé novinky ze světa vzdělávání. Bez ohledu na případné umístění je již samotné zařazení do katalogu pro každý projekt příležitostí k prezentaci a propagaci.