O ceně

Co je EDUína?

EDUína je cena za inovace ve vzdělávání.
  • představuje zajímavé projekty v českém formálním i neformálním vzdělávání, které přinášejí inspirativní změny
  • upozorňuje na programy podporující učitelskou profesi
  • medializuje inspirativní projekty a seznamuje s nimi odbornou i širokou veřejnost
Od roku 2013 získalo cenu již téměř 40 projektů a více než 400 inovací českého vzdělávání je shromážděno ve veřejném katalogu.

Kdo může projekt nominovat?

Nominovat inovativní vzdělávací projekt může kdokoli. Využijte tuto možnost, víte-li o inspirativních vzdělávacích projektech, a podpořte tak jejich tvůrce.

Kdo může projekt přihlásit?

Přihlásit inovativní vzdělávací projekt může jednotlivec či organizace, kteří jsou jeho autory či ho provozují a zaštiťují.

Jaké projekty je možné přihlásit?

Do ceny EDUína je možné přihlásit projekty, které do českého vzdělávání přinášejí inovaci – prostřednictvím formy práce, oblasti, nebo cílové skupiny, které se věnují. Do ceny se mohou přihlásit i zahraniční projekty, které byly vhodně adaptovány a uzpůsobeny lokálním podmínkám.

Při výběru jsou upřednostňovány projekty, které jsou ověřeny v praxi, přemýšlejí o svém dopadu a vyhodnocují ho.

Autorem projektu může být jednotlivec, skupina, škola či organizace působící v České republice.

Projekty mohou být přihlašovány opakovaně, pokud jsou dále rozvíjeny a nebyly v ceně EDUína ještě oceněny.

Kdy je možné nominovat a přihlásit projekt?

Nominovat a přihlásit projekt na cenu EDUína 2019 je možné od 20. září do 20. října 2019.

Kdo a jak projekty posuzuje?

Porota posuzuje přihlášené projekty především na základě informací získaných z nominačního formuláře a z webové prezentace. Finalisté jsou hodnoceni i na základě svých vystoupení a prezentací na slavnostním vyhlášení.

Kritéria hodnocení:

  • inovativnost
  • přínos
  • funkčnost
  • aktuálnost
  • udržitelnost a přenositelnost

Výběr probíhá ve dvou kolech. Odborná porota vybere deset finalistů, kteří dostanou speciální trénink prezentačních dovedností a podporu konzultantů pro přípravu své prezentace. Na závěrečném večeru se finalisté představí v TED talks formátu a porota následně po krátké poradě vybere a ocení první tři místa v kategorii Cena odborné poroty.

Veřejnost bude mít možnost od 9. prosince 2019 do 22. ledna 2020 hlasovat online a rozhodnout, kteří z finalistů získají Cenu veřejnosti.

Pořádající organizace EDUin, o. p. s. vybere a ocení jednu osobnost v kategorii Aula slávy – cena za dlouhodobý a systematický přínos vzdělávání.

 

Odborná porota

Do poroty jsou zváni odborníci s renomé na poli vzdělávání, kteří sami sledují nejnovější trendy a progresivní směry. Porota má 7 členů a pokrývá svým složením široké spektrum profesí a vzdělávacích oblastí. Jsou v ní zpravidla zastoupeni zástupci vysokého i regionálního školství, odborných institucí, neziskového sektoru, médií. Jedno místo je vyhrazeno členovi EDUin a jedno zástupci vítěze z předchozího ročníku Eduíny.

Kdy bude vyhlášení cen?

Vyhlášení ceny EDUína 2019 se uskuteční 29. ledna 2020.

Jaké ceny vítězové obdrží?

Vítězové jednotlivých kategorií obdrží umělecký artefakt ceny EDUína, jejichž autory jsou tradičně pedagogové ZUŠ Hostivař. První tři ocenění v každé kategorii získají knižní ceny od redakce Řízení školy nakladatelství Wolters Kluwer. S autory úspěšných projektů přinese EDUin rozhovor.

Všechny nominované projekty budou zařazeny do katalogu EDUína s možností filtrování i fulltextového vyhledávání. Katalog je kromě pedagogů, vzdělavatelů a široké veřejnosti navštěvován i novináři, kteří hledají tipy na zajímavé novinky ze světa vzdělávání. Bez ohledu na případné umístění je již samotné zařazení do katalogu pro každý projekt příležitostí k prezentaci a propagaci.